Jak dobrac zapas RSH do wagi pilota ?

Jak dobrac zapas RSH do wagi pilota ?

afroo <a...@poczta.onet.pl> / 2011-03-03 10:05:29
Do jakiej wagi konkretnie ?

Wstepnie, jak jest z paralotnią to raczej wiemy, aczkolwiek na gorce
byly pytania o jakiej wadze mam myslec kupujac paralotnie ? :
1.waga = tylko moja w slipkach ?
2.waga ze wszystkim = ja + caly! sprzet ?
3.waga = punkt2 pomniejszony o mase skrzydla ?
odp. 2.

A jak jest z zapasem ?.
Dodam ze po rzuceniu paczki nie zawsze zgarniamy skrzydlo do siebie, a
1 metr kwadratowy paralotni zmniejsza nasze opadanie o 0.2 m/s (prosze
mnie poprawic, nie pamietam gdzie to czytalem ze tak jest).
Co producent uwzglednia ?

Dzieki
Slawek
 
Czytaj także na forum

Re: Jak dobrac zapas RSH do wagi pilota ?

x...@o2.pl / 2011-03-03 11:53:22

Cześć

Jeśli chodzi o obciążenie to przede wszystkim powinniśmy mieścić się w zakrsie
przewidzianym przez atest.
Po drugie nie koniczni musimy być blisko górnej granicy. Swego czasu DHV
opublikował raport w którym zalecał obciążanie zapasów w 75% ich maksymalnej
masy, po to żeby zapas ratował ni tylko życie ale i zdrowie.
Niedawno zmieniły się normy co do prędkości opadania na zapasie z 6.8 m/s do
5.6 m/s. Jest to związane właśnie z częstymi połamaniami na zapasach z atestem
do 6.8m/s.
Po za tym powinniśmy się wyzbyć nawyku wożenia zapasów max obciążonych, bo nie
zawsze udaje nam się wcelować zapasem w giętkie brzozy czy pole golfowe i lepiej
opadać wtedy wolniej niż szybciej. Czasem te 0,2 04 m/s może zadecydować czy
strzeli nam kręgosłup czy nie.
Nie ma też co przeginać w drugą stronę, bo nieco dłuższe otwarcie wielkiej
płachty może sprawić, że zanim nas wyhamuje to zderzymy się z glebą o ten ułamek
sekundy za wcześnie. Dlatego uważam, że twój Protect XL jest za duży i Protect L
w zupełności, by wystarczył, bo przy 100 kg opada z prędkością 4,7 m/s.
Przypominam, że jest to nowa konstrukcja, nie mająca nic wspólnego z IS II
ujętym w wynikach testów ( najbardziej aktualnych) ze stron Apco:

http://apcoaviation.com/news/news/2009/APCO%20Mayday%20review.pdf

Jak już będziemy mieć ten najlepszy spadochron, to ważne jest również w jakim
jest stanie technicznym. Jak był przechowywany, czy nie spleśniał, czy był
właściwie przełożony i zamontowany w uprzęży. Znane są przypadki wyrzucenia
zapasu który nie był w ogóle podłączony do V-taśmy uprzęży. Innym razem zapas
oderwał się od V-taśmy ponieważ był z nią zbyt luźno połączony i w momencie
dynamicznego otwarcia połączenie przepalało się od tarcia i pilot spadał bez
ratunku( Apco zapobiega przepaleniom stosując teflonowe obszycie ucha pętli zapasu).
Również umiejętne ułożenie samej czaszy zapasu zapobiega uszkodzeniom w czasie
otwarcia( przepalenia tkaniny). Dlatego sugeruję powierzanie tej czynności
przeszkolonym fachowcom z odpowiednim warsztatem ( miejsce, narzędzia). Bardzo
ważne jest odpowiednie podłoże, które zapobiega elektryzowaniu podatnej na to
tkaniny spadochronowej. Już samo nieumiejętne wyciągnięcie linki którą
naciągamy pętelkę do zawleczki może spowodować jej uszkodzenie i kłopoty z
wypadającym samoistnie zapasem, akurat gdzieś nad skałami daleko od cywilizacji.
Niekompatybilny z uprzężą pokrowiec może przyczynić się do zaklinowania paczki
w kontenerze uprzęży w czasie wyciągania zapasu, a to , wierzcie mi w czasie gdy
spadasz w rotacji, ziemia jest blisko i nie wiesz gdzie góra gdzie dół ni wróży
szczęśliwego finału.
Nic nie szkodzi, że zapas masz najlepszy, ułożony przez fachowca, kompatybilny
z uprzężą itd.
Jeśli pochromolisz coś z zawleczkami podczas montażu do uprzęży to prędzej
urwiesz taśmą łączącą uchwyt z paczką niż go wyrzucisz.
Za krótka taśma łącząca, też ni jednego wysłała na tamtn świat.
pozdrawiam
Walter
szkoła latania Airaction
www.airaction.pl


--
 

Re: Jak dobrac zapas RSH do wagi pilota ?

FLAKU <l...@op.pl> / 2011-03-03 12:34:25
On 3 Mar, 11:53, xcwal...@o2.pl wrote:
>  Cze
>
>  Je li chodzi o obci enie to przede wszystkim powinni my mie ci si w zakrsie
> przewidzianym przez atest.
>  Po drugie nie koniczni musimy by blisko g rnej granicy. Swego czasu DHV
> opublikowa raport w kt rym zaleca obci anie zapas w w 75% ich maksymalnej
> masy, po to eby zapas ratowa ni tylko ycie ale i zdrowie.
>  Niedawno zmieni y si normy co do pr dko ci opadania na zapasie z 6.8 m/s do
> 5.6 m/s. Jest to zwi zane w a nie z cz stymi po amaniami na zapasach z atestem
> do 6.8m/s.
>  Po za tym powinni my si wyzby nawyku wo enia zapas w  max obci onych, bo nie
> zawsze udaje nam si wcelowa zapasem w gi tkie brzozy czy pole golfowe i lepiej
> opada wtedy wolniej ni szybciej. Czasem te 0,2 04 m/s mo e zadecydowa czy
> strzeli nam kr gos up czy nie.  
>  Nie ma te co przegina w drug stron , bo nieco d u sze otwarcie wielkiej
> p achty mo e sprawi , e zanim nas wyhamuje to zderzymy si z gleb o ten u amek
> sekundy za wcze nie. Dlatego uwa am, e tw j Protect XL jest za du y i Protect L
> w zupe no ci,  by wystarczy , bo przy 100 kg opada z pr dko ci 4,7 m/s.
>  Przypominam, e jest to nowa konstrukcja, nie maj ca nic wsp lnego z IS II
> uj tym w wynikach test w ( najbardziej aktualnych) ze stron Apco:
>
> http://apcoaviation.com/news/news/2009/APCO%20Mayday%20review.pdf
>
>  Jak ju b dziemy mie ten najlepszy spadochron, to wa ne jest r wnie w jakim
> jest stanie technicznym. Jak by przechowywany, czy nie sple nia , czy by
> w a ciwie prze o ony i zamontowany w uprz y. Znane s przypadki wyrzucenia
> zapasu kt ry nie by w og le pod czony do V-ta my uprz y. Innym razem zapas
> oderwa si od V-ta my poniewa by z ni zbyt lu no po czony i w momencie
> dynamicznego otwarcia po czenie przepala o si od tarcia i pilot spada bez
> ratunku( Apco zapobiega przepaleniom stosuj c teflonowe obszycie ucha p tli zapasu).
>  R wnie umiej tne u o enie samej czaszy zapasu zapobiega uszkodzeniom w czasie
> otwarcia( przepalenia tkaniny). Dlatego sugeruj powierzanie tej czynno ci
> przeszkolonym fachowcom z odpowiednim warsztatem ( miejsce, narz dzia). Bardzo
> wa ne jest odpowiednie pod o e, kt re zapobiega elektryzowaniu podatnej na to
> tkaniny spadochronowej.  Ju samo nieumiej tne wyci gni cie linki kt r
> naci gamy p telk do zawleczki mo e spowodowa jej uszkodzenie i k opoty z
> wypadaj cym samoistnie zapasem, akurat gdzie nad ska ami daleko od cywilizacji.  
>  Niekompatybilny z uprz? pokrowiec mo e przyczyni si do zaklinowania paczki
> w kontenerze uprz y w czasie wyci gania zapasu, a to , wierzcie mi w czasie gdy
> spadasz w rotacji, ziemia jest blisko i nie wiesz gdzie g ra gdzie d ni wr y
> szcz liwego fina u.
>  Nic nie szkodzi, e zapas masz najlepszy, u o ony przez fachowca, kompatybilny
> z uprz? itd.
>  Je li pochromolisz co z zawleczkami podczas monta u do uprz y to pr dzej
> urwiesz ta m cz c uchwyt z paczk ni go wyrzucisz.
> Za kr tka ta ma cz ca, te ni jednego wys a a na tamtn wiat.
> pozdrawiam
> Walter
> szko a latania Airactionwww.airaction.pl
>
> --
> Wys ano z serwisu OnetNiusy:http://niusy.onet.pl

Walter, zrób coś proszę, bo piszesz nieczytelnie a chętnie bym
poczytał.
Pozdro - Andrzej.
 

Re: Jak dobrac zapas RSH do wagi pilota ?

afroo <a...@poczta.onet.pl> / 2011-03-03 12:39:31
On Mar 3, 11:53 am, xcwal...@o2.pl wrote:
>  Cze
>
Czesc
odpowiedz adresowana chyba na priv, ale niech bedzie i tu.
poprawilem literki_ogonki bo ciezko sie czyta.
no to jedzmy z tym co napisales :

>  Jesli chodzi o obciaznie to przede wszystkim powinnismy miescic sie w zakresie
> przewidzianym przez atest.

przyklad:
w majtkach waze 80kg, szpej 23 w tym skrzydlo(6kg) a wiec przed
wejsciem na start mam 105kg.
105kg = dla tej wagi mam szukac rsh czy 105kg-6=99kg

Wiem ze jest zakres wagowy dla rsh, ale moge miec 5.5m/s jesli kupie
sobie zapas X do 100kg z atestem ze przy max obciazeniu mam 5.5m
opadania. Co bedzie jak go przeladuje na105kg to producent nie podaje.

>  Niedawno zmienily sie normy co do predkosci opadania na zapasie z 6.8 m/s do
> 5.6 m/s. Jest to zwiazane wlasnie z czestymi polamaniami na zapasach z atestem
> do 6.8m/s.

5.6m/s to jest teraz LTF ?
EN ma 5.5m/s
Afnor ?

>  Przypominam, ze jest to nowa konstrukcja, nie majaca nic wsp olnego z IS II
> ujetym w wynikach testow ( najbardziej aktualnych) ze stron Apco:
>
> http://apcoaviation.com/news/news/2009/APCO%20Mayday%20review.pdf
>
Czemu nie ma w tym zestawieniu wspolnie opracowanego zapasu przez
UTurn-Swing-Advance ?.

> pozdrawiam
> Walter
> szkola latania Airactionwww.airaction.pl
 

Re: Jak dobrac zapas RSH do wagi pilota ?

afroo <a...@poczta.onet.pl> / 2011-03-03 12:46:54
On Mar 3, 11:53 am, xcwal...@o2.pl wrote:
> Cze
>
Czesc

odpowiedz adresowana chyba na priv, ale niech bedzie i tu.
poprawilem literki_ogonki bo ciezko sie czyta.
no to jedzmy z tym co napisales :

JEZCZE RAZ WYSYLAM BO W DODAWANIU SIE POMYLILEM :)

> Jesli chodzi o obciaznie to przede wszystkim powinnismy miescic sie w zakresie
> przewidzianym przez atest.

przyklad:
w majtkach waze 80kg, szpej 20 w tym skrzydlo(6kg) a wiec przed
wejsciem na start mam 106kg.
106kg = dla tej wagi mam szukac rsh czy 106kg-6=100kg ?

Wiem ze jest zakres wagowy dla rsh, ale moge miec 5.5m/s jesli kupie
sobie zapas X do 100kg z atestem to przy max obciazeniu mam 5.5m
opadania. Co bedzie jak go przeladuje na 106kg to producent nie
podaje.

> Niedawno zmienily sie normy co do predkosci opadania na zapasie z 6.8 m/s do
> 5.6 m/s. Jest to zwiazane wlasnie z czestymi polamaniami na zapasach z atestem
> do 6.8m/s.

5.6m/s to jest teraz LTF ?
EN ma 5.5m/s

> Przypominam, ze jest to nowa konstrukcja, nie majaca nic wsp olnego z IS II
> ujetym w wynikach testow ( najbardziej aktualnych) ze stron Apco:
>
> http://apcoaviation.com/news/news/2009/APCO%20Mayday%20review.pdf
>
Czemu nie ma w tym zestawieniu wspolnie opracowanego zapasu przez
UTurn-Swing-Advance ? (protect)

> pozdrawiam
> Walter
> szkola latania Airactionwww.airaction.pl

Pozdrawiam
Slawek
 
wstecz
1 2 3
krzych.paralot@op.pl 2011-09-17 19:54
Daniel S 2011-09-02 19:38
WIADRO 2011-08-31 20:19
"Bushman" 2011-08-22 13:33
pgadamj@gmail.pl... 2011-08-08 11:17
"Krzysztof" 2011-07-31 21:59
Michał_T 2011-05-17 07:22
Krzysztof_Śleszyń... 2011-05-15 12:27
jwu 2011-04-24 16:23
plako 2011-04-18 00:33
"Pomerania" 2011-04-14 20:20
Szczepan 2011-04-10 21:06
Marek Marek 2011-04-10 14:55
fijarek@poczta.on... 2011-03-16 18:59
muzyk 2011-03-13 09:50współpraca

Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_W-24-17 158.50 +0,32
BASE_Q-1-18 155.53 +0,02
BASE_M-08-17 174.25 -0,22
BASE_M-10-17 165.50 +0,46