Jeziora Garda Włochy

Jeziora Garda Włochy

"Mariusz Jaśtak" <m...@gmail.com> / 2012-04-05 20:29:30
Czy ktoś tam lata i czy może coś mi napisać co i jak i czy wogole warto tam
jechać żeby polatać.....Czy macie może namiary na startowiska za wszelką
pomoć będę wdzięczny

Pozdrawiam

Ya$
______________________
www.paraptaki.com
 
Czytaj także na forum

Re: Jeziora Garda Włochy

"Art" <a...@poczta.onet.pl> / 2012-04-05 22:08:03

Użytkownik "Mariusz Jaśtak" napisał w wiadomości
news:4f7de79c$0$1305$65785112@news.neostrada.pl...
> Czy ktoś tam lata i czy może coś mi napisać co i jak i czy wogole warto
> tam jechać żeby polatać.....Czy macie może namiary na startowiska za
> wszelką pomoć będę wdzięczny
>
> Pozdrawiam
>
> Ya$
> ______________________


Yas
Tam to sie śmiga motocyklem :)
miejsce bomba- jedno z najpiekniejszych
pozdro
Art

 

Re: Jeziora Garda Włochy

"RM" <k...@xl.wp.pl> / 2012-04-05 22:28:33
Nad samą Gardą Malcesine-kolejka na górze start bez problemu, lądowanie mały placyk, często zastawiony jachtami i autami Termy raczej brak. Uwaga na wiatry regularnie wiejące wg. zegarka, na mapach są podane godziny. Po wschodniej stronie Gardy Caprino Veronese- terma ,wyjazd autem, start i lądowanie łatwe.Kiedyś tam przyleciałem z Bassano i lądowałem w Riva del.Garda. Masz jeszcze startowiska z Mte Pasubio ,Caina, no i Bassano też w zasięgu. Więc bierz glajta.

--
RM

Użytkownik "Mariusz Ja?tak" napisał w wiadomości news:4f7de79c$0$1305$65785112@news.neostrada.pl...
> Czy ktoś tam lata i czy może coś mi napisać co i jak i czy wogole warto tam
> jechać żeby polatać.....Czy macie może namiary na startowiska za wszelką
> pomoć będę wdzięczny
>
> Pozdrawiam
>
> Ya$
> ______________________
> www.paraptaki.com
>
 

Re: Jeziora Garda Włochy

Toro <n...@none.pl> / 2012-04-06 02:48:22
Fajne widoki. Malcesine, kolejka na górę kosztuje ok. 10 Euro. W obie
strony ok.15 Euro. Jak masz kobiętkę ze sobą, zafunduj jej wycieczkę,
będzie pod wrażeniem. Łąka do startu taka duża, że pozazdrościć. Nie
widziałem większej. Lądowisko zaś to bardzo mały skrawek terenu, na
północ ca.3-5 km od Malcesine. Najpierw je zobacz, upewnij się czy dasz
radę wylądować. Wpisz sobie namiar w GPS-a, bo z góry trudno je
zlokalizować podczas pierwszego lotu.
Terma działa wcześnie, bo wysokość startowiska wynosi ponad 2km n.p.m.
Warto chociaż zrobić sobie zlocik.Taki zalocik trwa 30-40 min. a może
być znacznie dłuższy jak się podtrzymasz na termice, a w tym czasie
pocykasz sobie super zdjęcia. Widoki są niezapomniane. Zajrzyj na
YouTub-a, lub poszukaj w necie galerii. Jestem przekonany, że Cię to
nakręci.

Są jednak zagrożenia.
Na małej wysokości wieje silny wiatr dolinowy. Do południa z północy, a
po południu z południa. Wiatr bywa tak silny, że nie rzadko leci się na
wstecznym biegu. Lądowanie trzeba planować z dolotem, czyli dużo w
przodzie pod wiatr, halsując z wiatrem w stronę lądowiska.

Poza oficjalnym lądowiskiem miejsc do lądowania nie ma.

Nigdy nie zdarzyło mi się trafić w warunki w których wiatr był mniejszy
niż 8 m/s na lądowisku. Zazwyczaj było 10-12 m/s. i do tego termicznie.
Lądowisko ma na oko 30 m szerokości i 70-90 m długości, dlatego
podstawową sprawą jest zacząć od zapoznania się z nim i ocenić swoje
możliwości. Ja za pierwszym razem wymiękłem, nie chciałem lecieć, mimo
że zaliczyłem Kaimówkę w Szczyrku dziesiątki razy (najtrudniejsze
lądowisko z jakim się spotkałem do tej pory), ale koledzy mnie namówili
i poleciałem. Po pierwszym locie uwierzyłem w siebie, i następne loty
były już mniej stresujące, aczkolwiek lądowanie dawało mi potężny
zastrzyk adrenaliny , oraz wielką satysfakcję po udanym
lataniu/lądowaniu nad jeziorem Garda.
Tam jak się nie trafi w łąkę, to się woduje. Bez pomocy ratownika na
łodzi są raczej małe szanse na wydostanie się na brzeg. Temperatura wody
w j. Garda nie przekracza 10 stopni powyżej zera. Dlatego zawsze latałem
tam "na krzywy ryj" tzn. kiedy odbywał się kurs SIV. W dni lotne bardzo
często odbywają się kursy SIV lub trenują piloci acro. Można ćwiczyć tak
jak ja latanie " na krzywy ryj" lub się z nimi dogadać. Można też
wynająć ratownika, co kosztuje ca. 100-150 Euro.
No.. chyba dość, pewnie Cię to zniechęciło do latania na Gardą.

Ale jakby co to udzielę kilka porad.
Ze względu na silny wiatr dolinowy najlepiej jest wybrać się nad j.
Garda kiedy nad Alpami znajduje się wyż, oraz po przejściu frontu
ciepłego. Wówczas wiatr dolinowy jest słabszy.
Najlepsza pora na zlot to 9-10 rano albo po 16-ej, wtedy wiatr nie jest
taki silny jak w porze południowej.
W przypadku lądowania w pionie, a koniecznie w przypadku na biegu
wstecznym, zaleca się zrobić fronsztala w chwili dotknięcia ziemi, by
zgasić glajta, inaczej wiatr może ściągnąć pilota z lądowiska do wody.
Ratowałem niemieckiego pilota, który po udanym lądowaniu na łące, został
sturlany do wody i o włos się nie utopił kilka metrów od brzegu.
Zaplątał się w linki, a linki zaplątały się o kamienie na dnie jeziora.
Bardzo trudno było go utrzymać na powierzchni wody a potem wydostać na
brzeg.

Jeśli się mimo wszystko nie zniechęciłeś, po tym co napisałem, to nie
będziesz żałował. Będziesz zachwycony widokami, i doświadczeniem
przygody na jaką w takim Bassano nie ma szans.

Pozdrawiam
Toro
 

Re: Jeziora Garda Włochy

mali <m...@gmail.com> / 2012-04-06 07:27:55
On 6 Kwi, 02:48, Toro wrote:
> Fajne widoki. Malcesine, kolejka na g r kosztuje ok. 10 Euro. W obie
> strony ok.15 Euro. Jak masz kobi tk ze sob , zafunduj jej wycieczk ,
> b dzie pod wra eniem. ka do startu taka du a, e pozazdro ci . Nie
> widzia em wi kszej. L dowisko za to bardzo ma y skrawek terenu, na
> p noc ca.3-5 km od Malcesine. Najpierw je zobacz, upewnij si czy dasz
> rad wyl dowa . Wpisz sobie namiar w GPS-a, bo z g ry trudno je
> zlokalizowa podczas pierwszego  lotu.
> Terma dzia a wcze nie, bo wysoko startowiska wynosi ponad 2km n.p.m.
> Warto chocia zrobi sobie zlocik.Taki zalocik trwa 30-40 min. a mo e
> by znacznie d u szy jak si podtrzymasz na termice, a w tym czasie
> pocykasz sobie super zdj cia. Widoki s niezapomniane. Zajrzyj na
> YouTub-a, lub poszukaj w necie galerii. Jestem przekonany, e Ci to
> nakr ci.
>
> S jednak zagro enia.
> Na ma ej wysoko ci wieje silny wiatr dolinowy. Do po udnia z p nocy, a
> po po udniu z po udnia. Wiatr bywa tak silny, e nie rzadko leci si na
> wstecznym biegu. L dowanie trzeba planowa z dolotem, czyli du o w
> przodzie pod wiatr, halsuj c z wiatrem w stron l dowiska.
>
> Poza oficjalnym l dowiskiem miejsc do l dowania nie ma.
>
> Nigdy nie zdarzy o mi si trafi w warunki w kt rych wiatr by mniejszy
> ni 8 m/s na l dowisku. Zazwyczaj by o 10-12 m/s. i do tego termicznie.
> L dowisko ma na oko 30 m szeroko ci i 70-90 m d ugo ci, dlatego
> podstawow spraw jest zacz od zapoznania si z nim i oceni swoje
> mo liwo ci. Ja za pierwszym razem wymi k em, nie chcia em lecie , mimo
> e zaliczy em Kaim wk w Szczyrku dziesi tki razy (najtrudniejsze
> l dowisko z jakim si spotka em do tej pory), ale koledzy mnie nam wili
> i polecia em. Po pierwszym locie uwierzy em w siebie, i nast pne loty
> by y ju mniej stresuj ce, aczkolwiek l dowanie dawa o mi pot ny
> zastrzyk adrenaliny , oraz wielk satysfakcj po udanym
> lataniu/l dowaniu nad jeziorem Garda.
> Tam jak si nie trafi w k , to si woduje. Bez pomocy ratownika na
> odzi s raczej ma e szanse na wydostanie si na brzeg. Temperatura wody
> w j. Garda nie przekracza 10 stopni powy ej zera. Dlatego zawsze lata em
> tam "na krzywy ryj" tzn. kiedy odbywa si kurs SIV. W dni lotne bardzo
> cz sto odbywaj si kursy SIV lub trenuj piloci acro. Mo na wiczy tak
> jak ja latanie " na krzywy ryj" lub si z nimi dogada . Mo na te
> wynaj ratownika, co kosztuje ca. 100-150 Euro.
> No.. chyba do , pewnie Ci to zniech ci o do latania na Gard .
>
> Ale jakby co to udziel kilka porad.
> Ze wzgl du na silny wiatr dolinowy najlepiej jest wybra si nad j.
> Garda kiedy nad Alpami znajduje si wy , oraz po przej ciu frontu
> ciep ego. W wczas wiatr dolinowy jest s abszy.
> Najlepsza pora na zlot to 9-10 rano albo po 16-ej, wtedy wiatr nie jest
> taki silny jak w porze po udniowej.
> W przypadku l dowania w pionie, a koniecznie w przypadku na biegu
> wstecznym, zaleca si zrobi fronsztala w chwili dotkni cia ziemi, by
> zgasi glajta, inaczej wiatr mo e ci gn pilota z l dowiska do wody.
> Ratowa em niemieckiego pilota, kt ry po udanym l dowaniu na ce, zosta
> sturlany do wody i o w os si nie utopi kilka metr w od brzegu.
> Zapl ta si w linki, a linki zapl ta y si o kamienie na dnie jeziora.
> Bardzo trudno by o go utrzyma na powierzchni wody a potem wydosta na
> brzeg.
>
> Je li si mimo wszystko nie zniech ci e , po tym co napisa em, to nie
> b dziesz a owa . B dziesz zachwycony widokami, i do wiadczeniem
> przygody na jak w takim Bassano nie ma szans.
>
> Pozdrawiam
> Toro

20 km na zachód masz miejscowość Brescia i tuż nad nia jest
startowisko św maria lub anna lub jakos tak. Lądowisko koło
hipermarketu.

A tu możesz znaleźć dużo więcej w okolicy

http://www.paraglidingearth.com/pgearth/index.php?site=14836

W
 
wstecz
1 2 3
kanarek 2012-03-15 07:34
Krzysztof... 2011-11-10 10:44
"domijac" 2011-08-15 20:16
"APAcho" 2011-03-07 17:11
"TomekM" 2011-03-07 13:54współpraca

Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_W-24-17 158.50 +0,32
BASE_M-12-17 153.50 +0,82
BASE_Q-1-18 155.53 +0,02
BASE_Y-18 164.52 -0,02