SPAM kupię Nucleon WRC 25

SPAM kupię Nucleon WRC 25

"paramic" <f...@wp.pl> / 2015-09-02 14:50:30
parator@wp.pl

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus


--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: news@netfront.net ---
 współpraca

Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_M-07-17 169.88 -0,22
BASE_Q-1-18 155.53 +0,02
BASE_M-10-17 165.50 +0,46
BASE_W-24-17 158.50 +0,32