Money.pl Technologie dla biznesu Hi-Tech Grupy dyskusyjne pl.rec.paralotnie Stowarzyszenie Paralotniowe SUDETY - Walne Zebranie

Stowarzyszenie Paralotniowe SUDETY - Walne Zebranie

Stowarzyszenie Paralotniowe SUDETY - Walne Zebranie

Piotr Blachnik <p...@poczta.onet.pl> / 2011-03-21 16:56:40
Informujemy, że w niedzielę, 3 kwietnia 2011 r. odbędzie się Walne
Zgromadzenie Członków "Stowarzyszenia Paralotniowego SUDETY". Miejsce
i czas zebrania zostanie podany do Waszej wiadomości w
ciągu dwóch najbliższych dni.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania.
3. Podanie i przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Zarządu za okres od 11 IV 2010 r. do 3 IV 2011 r.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Podjęcie uchwał o pokwitowaniu prac Zarządu za rok 2010.
8. Wybór komisji skrutacyjnej.
9. Wybory na stanowisko Prezesa oraz Wiceprezesa Stowarzyszenia.
10. Plan działalności Stowarzyszenia na rok 2011.
11. Propozycja wysokości składek członkowskich na rok 2011.
12. Wolne wnioski.
13. Dyskusja nad wnioskami.
14. Przyjęcie wniosków do głosowania i głosowanie.
15. Sprawy różne nie wymagające głosowania.
16. Zamknięcie zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia
--
http://www.paralotnie-sudety.pl
 
Czytaj także na forum

Re: Stowarzyszenie Paralotniowe SUDETY - Walne Zebranie

Piotr Blachnik <p...@poczta.onet.pl> / 2011-03-22 08:36:33
W zwiazku z planami rezygnacji czesci obecnego zarzadu stowarzyszenia,
zapraszamy do kontaktu osoby chetne do dalszego prowadzenia naszych
spraw na stanowisku prezesa oraz wiceprezesa.

Stowarzyszenie Paralotniowe SUDETY
http://www.paralotnie-sudety.pl
 współpraca

Rynek Dnia Następnego

INDEX CENA ŚREDNIA [PLN/MWH] WOLUMEN [MWH]
IRDN 143.76 51680
sIRDN 150.68 36074
IRDN24 141.57 51680
IRDN8.22 151.82 36074

Rynek Towarowy Terminowy

Instrument Kurs rozl. [PLN/MWh] Zmiana[%]
BASE_M-12-17 153.50 +0,82
BASE_W-24-17 158.50 +0,32
BASE_M-10-17 165.50 +0,46
BASE_Y-19 165.25 +0,07