Badania w NeoLek


Nazwa projektu:

Utworzenie Zintegrowanego Laboratorium NeoLek - Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

II. Infrastruktura sfery B+R

Działanie

2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

Beneficjent:

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Wartość projektu: 

 17,2 mln zł

Dofinansowanie UE:

 14,6 mln zł


NeoLek jest najnowocześniejszym w Polsce interdyscyplinarnym laboratorium, w którym prowadzone są kompleksowe badania potencjalnych leków przeciwnowotworowych, a także opracowywane są własne preparaty i technologie wykorzystujące różne nośniki substancji leczniczych. Pracownia powstała w Zakładzie Onkologii Doświadczalnej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, w którym badania nad substancjami przeciwnowotworowymi prowadzone są od 1969 roku. - Utworzenie laboratorium, na które Instytut otrzymał dotację z Programu Innowacyjna Gospodarka, pozwoliło na prowadzenie pod jednym dachem badań biologicznych i chemicznych w dziedzinie onkologii doświadczalnej oraz lepszą synchronizację ich poszczególnych etapów - mówi prof. Janusz Boratyński, chemik i kierownik projektu NeoLek.

NeoLek prowadzi kompleksowe badania potencjalnych leków przeciwnowotworowych

Wrocławscy naukowcy zajmują się badaniami przedklinicznymi nowych leków, które polegają na laboratoryjnej ocenie aktywności nowych preparatów w warunkach in vitro (poza organizmem), a następnie na przeprowadzeniu badań in vivo na zwierzętach. Wynikami badań zainteresowane są polskie i zagraniczne firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne.

Placówka spełnia najwyższe międzynarodowe standardy dotyczące procedur badawczych. Pomieszczenia przygotowane są do pracy w warunkach jałowych, wyposażone w system śluz i monitoringu oraz najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny. Wyposażenie i organizacja pomieszczeń umożliwia przeprowadzanie precyzyjnych testów w systemach komórkowych i bezkomórkowych, a także doświadczeń in vivo bez ryzyka zanieczyszczeń. Warunkiem wysokiej jakości jest też doskonale wykształcony i zgrany zespół naukowy. 

Czytaj także
Polecane galerie