Cyberprzestępczość w Polsce. Sześć śledztw ABW

Cyberprzestępczość w Polsce. Sześć śledztw ABW

Fot. Bartosz Krupa/East News
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ubiegłym roku prowadziła sześć śledztw związanych z przestępczością w cyberprzestrzeni - wynika z raportu o stanie bezpieczeństwa Polski za 2013 rok, przygotowanego przez MSW.

W ubiegłym roku podejrzane przez ABW w sprawach związanych z cyberprzestępczością były 2 osoby. Jednocześnie działający w ramach ABW zespół CERT.GOV.PL w 2013 odnotował 18 317 alarmów(w 2012 roku było to 20 327) z systemu ARAKIS - GOV (Jest to systemem wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w internecie, obecnie czujniki systemu zainstalowane są w ponad 60 urzędach szczebla centralnego i jednostkach samorządu terytorialnego).

Jak wynika z raportu MSW w ubiegłym roku, dominującym zakresem działań podejmowanych przez Służbę Celną wobec cyberprzestępców było zwalczanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi w internecie, w tym głównie tytoniem do palenia i liśćmi tytoniu (tzw.susz tytoniowy). W opisywanym okresie Służba Celna zidentyfikowała ponad 35 tys. ofert sprzedaży wyrobów tytoniowych na 14 portalach internetowych.

Spośród ogółu zidentyfikowanych w 2013 roku przez Służbę Celną ofert sprzedaży i kupna wyrobów tytoniowych w internecie szacunkowo około 3 proc. stanowiły oferty sprzedaży papierosów, natomiast 97 proc. to tytoń do palenia i liście tytoniu. Mimo to jak piszą autorzy raportu zauważalny był wzrost liczby ofert sprzedaży i kupna wyrobów tytoniowych w postaci papierosów.

Służba Celna prowadziła również działania związane ze zidentyfikowaniem i zwalczaniem przestępczości w obszarze gier hazardowych w internecie. W 2013 r. w wyniku przeprowadzonych kontroli zatrzymano 572 sztuk terminali internetowych służących do nielegalnego urządzania gier na automatach, co stanowiło wzrost zatrzymań o 139 proc. w stosunku do 2012 r., w którym zatrzymano 239 sztuk terminali. Ogólna skuteczność działań kontrolnych Służby Celnej w zakresie ujawnień nielegalnego urządzania gier na automatach (terminali internetowych, symulatorów do gier, klasycznych nielegalnych automatów o niskich wygranych) wyniosła w 2013 r. 99 proc. (w 2012 r. - 91 proc.).

Ponadto w 2013 roku wszczęto postępowania przygotowawcze w sprawach karnych skarbowych w zakresie nielegalnego urządzania i reklamowania gier hazardowych w internet, wobec 19 podmiotów zagranicznych. Jednocześnie w powiązaniu z tymi sprawami wszczęto kilkanaście dochodzeń w zakresie podżegania do nielegalnego uczestnictwa w zagranicznych grach hazardowych.

Z kolei w związku z zamieszczaniem niedozwolonej reklamy i promocji gier hazardowych, m.in. na serwerach polskich firm udostępniających miejsce na umieszczenie danych przez usługodawców np. stron internetowych w ubiegłym roku Służba Celna wszczęła 46 postępowań karnych skarbowych, z których 27 zostało zakończonych ukaraniem sprawców na łączną kwotę grzywien ponad 60 tys. zł. W związku z tym wyłączone zostały 153 strony internetowe.

Jak wynika z raportu w 2013 roku osądzono w sprawach związanych z niszczeniem lub uszkadzaniem danych informatycznych łącznie 33 osoby, z czego 18 skazano. Kary pozbawienia wolności w zawieszeniu orzeczono w przypadku 8 osób. Z kolei w związku ze sprawami związanymi z zakłócaniem pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej osądzono 9 osób, z czego 5 skazano. Kary pozbawienia wolności w zawieszeniu orzeczono wobec 4 osób. Uniewinniono 2 osoby.

Jak zaznaczono w dokumencie w kontekście poprawy skuteczności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni celowe pozostaje m.in.: rozpoznawanie i monitorowanie obszarów zagrożonych cyberprzestępczością w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, ścisła wymiana informacji i współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości Polski oraz innych państw, współdziałanie z administratorami i właścicielami sieci komputerowych, przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz podmiotami świadczącymi usługi drogą elektroniczną w sprawach związanych z ustaleniami operacyjnymi sprawców przestępstw popełnianych z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych, inicjowanie i wdrażania narzędzi informatycznych służących zwalczaniu cyberprzestępczości.

internet, abw, cyberprzestępczość
PAP
Czytaj także
Polecane galerie