Przemysł lotniczy w światowej czołówce

Przemysł lotniczy w światowej czołówce


Nazwa projektu:

Rozbudowa nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

II. Infrastruktura sfery B+R

Działanie

2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym

Beneficjent:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Wartość projektu: 

39 mln zł

Dofinansowanie UE:

30,9 mln zł


Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego działa przy Katedrze Materiałoznastwa Politechniki Rzeszowskiej od 2005 r. Od kilku lat specjalizuje się w pracach badawczych nad nowymi typami powłok żaroodpornych w elementach silników lotniczych poddawanych bardzo wysokiej temperaturze (pow. 1000 °C). Tutejsi naukowcy pracują m.in. nad nowymi technologiami wytwarzania tzw. powłokowych barier cieplnych, które znacznie poprawiają właściwości silników i obniżają koszty ich eksploatacji. 

- Jest to jedyne w Europie laboratorium, w którym naukowcy mają do dyspozycji wszystkie technologie wytwarzania warstw żaroodpornych na krytycznych elementach silnika lotniczego - mówi dr inż. Andrzej Nowotnik z Katedry Materiałoznawstwa Politechniki Rzeszowskiej.

 

Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Dzięki dofinansowaniu z Programu Innowacyjna Gospodarka znacznie polepszyły się warunki lokalowe i wyposażenie laboratorium. W nowym budynku zainstalowano najnowszy sprzęt, w tym: urządzenia laboratoryjne do wytwarzania żaroodpornych warstw na elementach silników lotniczych oraz warstw ceramicznych w powłokowych barierach cieplnych, a także przyrząd  do badania odporności na erozję warstw żaroodpornych oraz powłokowych barier cieplnych na elementach pracujących w wysokiej temperaturze.

Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie najwyższego poziomu technologicznego, niezbędnego do rozszerzenia współpracy z czołówką światowych wytwórców silników lotniczych.  Laboratorium posiada najbardziej zawansowaną aparaturę, stosowaną w przemyśle lotniczym przez takich potentatów, jak Rolls-Royce czy Pratt&Whitney. Dzięki temu można przeprowadzać badania w warunkach zbliżonych do produkcyjnych, przez co znacznie skraca się proces transferu technologii do firm lotniczych.

 

 

 

Czytaj także
Polecane galerie