Serwis ratujący życie


Nazwa projektu:

Stworzenie internetowego serwisu wspomagającego odnajdywanie osób zagubionych oraz zagrożonych utratą zdrowia lub życia

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie

8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Beneficjent:

GPS Control Sp. z o.o.

Wartość projektu: 

945,4 tys. złotych

Dofinansowanie UE:

674,1 tys. złotych


Młodzi przedsiębiorcy z oświęcimskiej firmy GPS Control stworzyli internetowy serwis wspomagający odnajdywanie osób zagubionych. Grupą docelową są opiekunowie pacjentów cierpiących na Alzheimera i inne schorzenia objawiające się zaburzeniami pamięci. Najczęściej muszą oni towarzyszyć podopiecznym podczas nawet najkrótszych spacerów, gdyż samodzielne oddalenie się chorych od domu mogłoby się zakończyć ich zaginięciem.

System GPS Life zapewnia opiekunom większą swobodę, ale nie kosztem bezpieczeństwa chorego. Opiekun w prosty sposób zakreśla na cyfrowej mapie obszar bezpieczny, po którym  osoba monitorowana, wyposażona w niewielki nadajnik, może się swobodnie poruszać. Jeżeli opuści tę strefę, opiekun jest o tym natychmiast powiadamiany za pomocą SMS-a. Może wtedy zlokalizować chorego na dwa sposoby: na mapie, którą wyświetli na ekranie komputera lub poprzez wysłanie (na specjalny numer telefonu) zapytania o miejsce pobytu podopiecznego. W odpowiedzi przesyłana jest ostatnia zarejestrowana lokalizacja.

 

Element systemu GPS Life

Element systemu GPS Life

- W Europie tego typu specjalistyczne urządzenia lokalizujące są dopiero rozwijane. W naszym systemie wprowadziliśmy innowacyjne rozwiązanie umożliwiające określania stref bezpiecznych, które nie było dotychczas stosowane w zagranicznych rozwiązaniach - mówi Wiesław Krzeczkowski, koordynator projektu GPS Life.

Z aplikacji mogą korzystać także osoby po zawale, epileptycy, cukrzycy, czyli wszyscy obawiający się, że w chwili zagrożenia nie zdążą powiadomić swoich bliskich. Naciśnięcie w urządzeniu lokalizującym mobilnego ,,przycisku życia" sprawia, że rodzina otrzymuje SMS-a informującego o tym, gdzie w danej chwili znajduje się chory.

 

Czytaj także
Polecane galerie