Szybki internet w Polsce. Boni o programie Polska Cyfrowa

Szybki internet w Polsce. Boni o programie Polska Cyfrowa

Fot. Piotr Blawicki/East News

Rozpoczęły się konsultacje społeczne programu Polska Cyfrowa - poinformował minister administracji i cyfryzacji Michał Boni. Projekt zakłada między innymi zwiększenie zasięgu internetu szerokopasmowego, a także wsparcie dla najzdolniejszych studentów informatyki.

- Z mojego punktu widzenia istotą tego programu jest, aby stał się on takim wehikułem impetu cyfrowego, dzięki któremu będzie można rozwijać różnego rodzaju oferty i usługi cyfrowe w Polsce - powiedział Boni. Program operacyjny Polska Cyfrowa przygotowany został przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Składa się on z trzech części nazywanych osiami. Pierwsza oś dotyczy zwiększenia powszechnego dostępu do szybkiego internetu. Jego głównym celem jest zniesienie różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu w poszczególnych regionach Polski. Program zakłada, że do 2020 roku każdy Polak będzie mógł mieć dostęp do internetu o przepustowości, co najmniej 30 Mbp/s (obecnie taką przepustowość posiada ok. 4 proc. łączy internetowych). Taka przepustowość sieci pozwala na świadczenie zaawansowanych usług cyfrowych, w wysokiej jakości.

Druga oś dotyczy rozwoju usług e-administracji i otwartego sądu. Chodzi o ułatwienie obywatelom dostęp do e-usług związanych m.in. ze sprawami administracyjnymi, rynkiem pracy, ochroną zdrowia, wymiarem sprawiedliwości i sądownictwem, podatkami oraz udostępnianiem danych i innych informacji będących w posiadaniu instytucji publicznych.

- Chcemy także zwiększyć dostęp do różnych treści o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i naukowym, oczywiście z poszanowaniem praw autorskich - dodał minister. Usprawnieniu w działaniach administracji publicznej ma także służyć wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentami w urzędach.

Ostatnia, trzecia oś dotyczy cyfrowej aktywizacji obywateli. Jak wyjaśnił Boni, chodzi m.in. o zachęcenie do korzystania z internetu osób, które jeszcze z niego nie korzystają oraz podniesienia cyfrowych kompetencji Polaków. Minister wyjaśnił, że tym działaniom ma służyć wsparcie dla lokalnych bibliotek, ośrodków kultury w tworzeniu cyfrowych centrów aktywności.

Trzecia oś programu zakłada także przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych. Boni wyjaśnił, że MAC chce w te działania zaangażować telewizję cyfrową. - Myślimy o tym żeby wykorzystać w walce z wykluczeniem cyfrowym telewizję cyfrową i zaoferować via telewizja możliwości szkolenia umiejętności cyfrowych. Takie rozwiązanie w sposób radykalny zwiększyłoby skalę możliwości odziaływania na osoby starsze - podkreślił Boni.

Program zakłada także wsparcie dla najzdolniejszych studentów informatyki. - We współpracy ze szkołami wyższymi chcemy wyławiać takie super talenty spośród studentów informatyki i wspierać ich w rozwoju - powiedział Boni. Minister dodał, że w programie Polska Cyfrowa zapisano działania służące zwiększeniu udziału w świecie cyfrowym osób niepełnosprawnych. Konsultacje społeczne będą trwały 35 dni, szczegóły dotyczące programu można znaleźć na stronie miniserstwa (www.mac.gov.pl).

Szef MAC przedstawił także przygotowany przez ministerstwo dokument Non-paper zawierający polskie priorytety działań dotyczące tematyki cyfrowej na Radę Europejską, która odbędzie się 24 i 25 października. Dokument zawiera polskie propozycje działań w czterech obszarach; kontynuacji debaty nad rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, pakietu Łączność na całym kontynencie w tym dalszemu obniżeniu roamingu, zmniejszeniu stawek podatku VAT na e-booki do poziomu obowiązującego na książki papierowe oraz promocję otwartego dostępu do danych zbieranych przez instytucje publiczne.

PAP
Czytaj także
Polecane galerie
wicenigga
89.229.49.* 2013-10-02 22:04
Tusk: Boni, znasz jakieś cyfry?
- no znam...
Dobrze, to będziesz ministrem od cyfryzacji!