W Międzyrzeczu piorą najczyściej

W Międzyrzeczu piorą najczyściej


Nazwa projektu:

CWS-boco Efficient Line - wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży pralniczej

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie

4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Beneficjent:

CWS-boco Polska Sp. z o.o.

Wartość projektu: 

34,5 mln zł

Dofinansowanie UE:

9,2 mln zł


W Międzyrzeczu, nieopodal Zielonej Góry, zlokalizowano jedną z najnowocześniejszych na świecie pralni przemysłowej odzieży roboczej i ochronnej. Zastosowanie w niej zaawansowanych rozwiązań było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków PO IG. Opracowana technologia pralnicza CWS-boco Efficient Line, łącząca innowacyjne maszyny oraz nowatorski sposób zarządzania przepływem odzieży w całym procesie logistycznym, pozwoliła osiągnąć niedostępną dotychczas na polskim rynku mikro-czystość profesjonalnej odzieży ochronnej oraz lepszą jakość standardowej odzieży roboczej.

Podstawą innowacyjnej technologii jest pionierski sposób organizacji zakładu: strefa ,,brudna" linii pralniczej, w której odzież jest przyjmowana i prana, jest oddzielona barierą higieniczną od strefy ,,czystej", gdzie odbywa się suszenie, kontrola, dokonywane są ewentualne naprawy i przygotowanie odzieży do wysyłki do klientów w całej Polsce.

W Międzyrzeczu piorą najczyściej

Linia pralnicza w CWS-boco Polska Sp. z o.o.

W pomieszczeniu czystym uruchomiono dodatkowo wydzieloną linię produkcyjną o ściśle kontrolowanych parametrach środowiskowych, takich jak pył, kurz i bakterie. Dzięki temu wyprana odzież posiada nieosiągalne dotychczas na polskim rynku paramenty czystości. W budynku o powierzchni 3300 m? zainstalowano nowoczesne, energooszczędne maszyny i urządzenia.

Linia jest w pełni skomputeryzowana, co pozwala śledzić każdy etap czyszczenia odzieży. Dodatkowo do prania używane są bezpieczne dla środowiska środki, które ulegają naturalnemu rozkładowi.

 


 

 

Czytaj także
Polecane galerie