Zielone silniki


Nazwa projektu:

Zasilanie wodorem silnika Wankla

Program:

Innowacyjna Gospodarka

Priorytet:

I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie

1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Beneficjent:

Politechnika Lubelska

Wartość projektu: 

 2 mln zł

Dofinansowanie UE:

 1,7 mln zł


Powszechnie dostępne silniki na wodór to atrakcyjna wizja przyszłości systemów spalania, bez zagrażającej środowisku emisji dwutlenku węgla. Technologie wykorzystujące to paliwo rozwijają się coraz szybciej, aby jednak mogło być ono wykorzystywane w różnych rodzajach napędów wciąż potrzeba wielu badań.

Naukowcy z Politechniki Lubelskiej, dzięki wsparciu z Programu Innowacyjna Gospodarka, mogli przeprowadzić testy nad zastosowaniem wodoru jako paliwa w silniku Wankla. Kierownik projektu prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker podkreśla, że technologią interesują się polskie jednostki naukowo-badawcze oraz firmy produkujące agregaty prądotwórcze. Dużym odbiorcą tych nowatorskich rozwiązań może zostać przemysł wydobywczy węgla, siarki i innych surowców. Dlaczego zdecydowano się na zastosowanie wodoru w silniku Wankla?

 

Naukowcy testowali, czy wodór można stosować jako paliwo w silniku Wankla

Ze względu na bardzo niski poziom hałasu oraz drgań, a także kształt komory spalania, który najlepiej sprawdza się podczas spalania wodoru - przekonuje Mirosław Wendeker. Rozwijana koncepcja, oprócz korzyści dla środowiska, pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacyjnych w stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań. Grupa projektowa opracowała sposób na wykorzystanie silnika Wankla napędzanego wodorem w domowych instalacjach elektrycznych i grzewczych.

Szerokie spektrum zastosowania wodoru do napędu stacjonarnych silników tłokowych lub turbinowych to szansa na upowszechnienie tańszego, ekologicznego paliwa.

Czytaj także
Polecane galerie