Money.plTechnologie dla biznesuIT i TelekomunikacjaProgram Innowacyjna GospodarkaDokumenty programowe
Dokumenty programowe

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - wersja ujednolicona, zatwierdzona przez Komisję Europejską w dniu 9 grudnia 2013 r.
pobierz plik  (1,17 MB) 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - wersja w edycji zmian, zatwierdzona przez Komisję Europejską  w dniu 9 grudnia 2013 r. 
pobierz plik  (2,45 MB) 

Wykaz zmian we wskaźnikach monitorowania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
pobierz plik  (358 KB) 

Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzająca zmiany z Pogramie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
pobierz plik  (177 KB) 
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (wersja dziewiętnasta) z 11 września 2014 r.
pobierz plik  (2,73 MB) 

Informacja o wprowadzonych zmianach w stosunku do osiemnastej wersji Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (z 22 października 2013 r.)
pobierz plik  (162 KB)