Money.plTechnologieIT i TelekomunikacjaProgram Innowacyjna Gospodarka
Konsultacje dokumentów

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

11 stycznia 2013 r. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Projekt rozporządzenia dotyczącego Działania 8.1 oraz 8.2 Programu Innowacyjna Gospodarka

30 listopada 2012 r. projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

30 listopada 2012 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach Priorytetu VII Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, Programu Innowacyjna Gospodarka. Konsultacje trwać będą do 14 grudnia 2012 r.

Rozpoczęto konsultacje międzyresortowe i społeczne projektu zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka przedstawia do konsultacji Projekt zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Innowacyjna Gospodarka

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, po uzgodnieniu z właściwymi organami, podjęła 10 maja 2012 r. decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Innowacyjna Gospodarka.

Konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

27 stycznia 2012 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące propozycji nowych projektów indywidualnych w ramach 7 Priorytetu Programu Innowacyjna Gospodarka. Konsultacje trwać będą do 26 lutego 2012 r.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Innowacyjna Gospodarka

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, po uzgodnieniu z właściwymi organami, podjęła 4 lipca 2011 r. decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Programu Innowacyjna Gospodarka.

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Celem nowelizacji jest zmiana warunków udzielania wsparcia w ramach Działania 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. Projektowana regulacja wprowadza nowy rodzaj wsparcia przeznaczonego na wczesną fazę rozwoju powiązania kooperacyjnego, stanowiącego pomoc de minimis.

Konsultacje projektu znowelizowanych Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Inowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Innowacyjna Gospodarka przekazuje do konsultacji zewnętrznych projekt znowelizowanych Wytycznych w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Rozpoczęcie konsultacji projektu rozporządzenia MRR zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 można przesyłać do 7 maja 2010 r.

nowsze
1 2