Money.plTechnologie dla biznesuIT i TelekomunikacjaProgram Innowacyjna GospodarkaSprawozdania i zestawienia
Sprawozdania i zestawienia

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji Priorytetu/Działania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 

Pobierz plik (419 KB)  


Załącznik nr 2 - Tabele finansowe do sprawozdania okresowego z realizacji Priorytetu/Działania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Pobierz plik (187 KB) 

Załącznik nr 3 - Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji 

Pobierz plik (111 KB) 
Wzór sprawozdania rocznego/końcowego z realizacji Priorytetu/Działania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 

Pobierz plik  (708 KB) 

Załącznik 3 - Wpływ projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na Strategię UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

Pobierz plik (37,5 KB) 

Załącznik 4 - Instrumenty inżynierii finansowej

Pobierz plik (1,02 MB) 

Załącznik 5 - Formularz sprawozdawczy dotyczący promocji i informacji 

Pobierz plik  (205 KB) 
Wzór informacji kwartalnej z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Pobierz plik (318 KB) 


WERSJA ARCHIWALNA sprawozdania okresowego z realizacji  Priorytetu/Działania 

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji Priorytetu/Działania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (obowiązujący do 30 września 2011 r.)
Pobierz plik (314 KB)   (WERSJA NIEAKTUALNA)
 

Załącznik nr 1 - Tabele finansowe do sprawozdania okresowego z realizacji Priorytetu/Działania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (obowiązujący do 30 września 2011 r.)
Pobierz plik (286 KB)   (WERSJA NIEAKTUALNA)

Załącznik nr 2 do Wzoru sprawozdania okresowego z realizacji Priorytetu/Działania w ramach POIG - uzupełnienie informacji do  pkt. 7 (obowiązujący do 30 września 2011 r.)
Pobierz plik (198 KB)   (WERSJA NIEAKTUALNA)