Money.plTechnologieIT i TelekomunikacjaProgram Innowacyjna Gospodarka
Projekty z Programu Innowacyjna Gospodarka
Czyste technologie pod kontrolą

Czyste technologie pod kontrolą

Centrum Technologii Energetycznych jest jednym z najnowocześniejszych budynków w Polsce. W obiekcie znajdują się m.in.: instalacje oparte o kolektory słoneczne, powietrzne i głębinowe pompy ciepła z pionierską metodą regeneracji dolnego źródła ciepła.

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

Centrum Dziedzictwa Szkła jest produktem turystycznym, związanym z historią wytopu szkła w Krośnie. Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich w ramach działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Innowacyjna Gospodarka.

BreastLife - pierwszy na świecie tester do wykrywania raka piersi

BreastLife - pierwszy na świecie tester do wykrywania raka piersi

BreastLife - pierwszy na świecie, innowacyjny tester do wczesnego wykrywania patologii piersi u kobiet metodą termografii ciepłokrystalicznej powstał dzięki dofinansowaniu z Programu Innowacyjna Gospodarka.

Podróż do wnętrza ziemi w Centrum Geoedukacji

Podróż do wnętrza ziemi w Centrum Geoedukacji

Turyści mogą już zwiedzać Centrum Geoedukacji w Kielcach. Pod koniec maja 2012 r. odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia obiektu, który jest elementem projektu ,,Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny", dofinansowanego ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka.

Centrum Badawczo-Rozwojowe dla zdrowego serca

Centrum Badawczo-Rozwojowe dla zdrowego serca

Centrum Badawczo-Rozwojowe w American Heart of Poland S.A. to jedyne takie centrum badań przedklinicznych i klinicznych w dziedzinie kardiologii w Polsce.

Dane podatkowe w jednym miejscu

Dane podatkowe w jednym miejscu

Centrum Przetwarzania Danych jest podstawowym elementem projektu realizowanego przez Ministerstwo Finansów pn. ,,Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych", którego celem jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie udostępnienia usług publicznych (np. e-deklaracje, e-cło) i rozwoju ich zaplecza informatycznego.

Przygotowanie terenu pod inwestycje z zakresu turystyki i rekreacji miasta Elbląga

Przygotowanie terenu pod inwestycje z zakresu turystyki i rekreacji miasta Elbląga

Zrealizowany pierwszy etap projektu umożliwił przygotowanie atrakcyjnego terenu pod nowe inwestycje z zakresu turystyki i rekreacji na terenie zlokalizowanym na wschodnich obrzeżach miasta Elbląga. Miasto przeznaczyło na ten cel grunt o łącznej powierzchni 185,33 ha, na którym ma powstać kompleks turystyczno - rekreacyjny składający się z: zespołu basenów wraz z całą infrastrukturą, centrum sportów zimowych, trasami spacerowymi, szlakami turystycznymi i rowerowymi, muszlą koncertową i szlakiem kajakarskim.

Pierwsze w Polsce Centrum Badawczo-Rozwojowe dla branży mleczarskiej

Pierwsze w Polsce Centrum Badawczo-Rozwojowe dla branży mleczarskiej

Celem zrealizowanego projektu było utworzenie nowego przedsiębiorstwa - innowacyjnego Centrum Badawczo-Rozwojowego dla branży mleczarskiej, które prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w postaci prac badawczo-rozwojowych i proinnowacyjnych oraz świadczenie profesjonalnych usług w zakresie badań analitycznych. Osiągniecie celu było możliwe dzięki zakupowi sprzętu laboratoryjnego do poszczególnych pracowni laboratorium badawczego, szkoleniom specjalistycznym i wdrożeniu systemu informatycznego służącego kompleksowemu zarządzaniu pracą laboratorium.

Nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz badania czystości pomieszczeń dzięki grantom z UE

Nowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz badania czystości pomieszczeń dzięki grantom z UE

Obowiązujący w przemyśle farmaceutycznym system zapewnienia jakości GMP oraz system zapewnienia jakości HACCP w przemyśle spożywczym wymuszają na producentach tworzenie odpowiednich stref o monitorowanych klasach czystości. Pomieszczenia te muszą być wentylowane, klimatyzowane oraz muszą zapewniać odpowiedni poziom nadciśnień, które dostosowane są do specyfiki prowadzonej produkcji lub działalności. W celu sprostania tym wyzwaniom powstał projekt Climatic Sp. z o.o.

Studium wykonalności dla przygotowania terenów inwestycyjnych miasta Piły

Studium wykonalności dla przygotowania terenów inwestycyjnych miasta Piły

Zrealizowany projekt polegał na opracowaniu dokumentów analityczno-koncepcyjnych, których celem jest analiza możliwości i sposobów utworzenia w Pile lotniska użyteczności publicznej na terenie byłego lotniska wojskowego.