Money.plTechnologieIT i TelekomunikacjaProgram Innowacyjna Gospodarka
Projekty z Programu Innowacyjna Gospodarka
Pakiet szybkich analiz dla ochrony środowiska

Pakiet szybkich analiz dla ochrony środowiska

Celem zrealizowanego projektu była rozbudowa przedsiębiorstwa, w wyniku której powstał dział badawczo-rozwojowy, zapewniający opracowanie metod badawczych przydatnych do szybkiej identyfikacji chemicznej i biologicznej czynników degradacji środowiska.

Dofinansowanie udziału w targach kierunkiem rozwoju eksportu polskich firm

Dofinansowanie udziału w targach kierunkiem rozwoju eksportu polskich firm

Firma Zakłady Metalowe w Przysiekach Sp. z o.o., dzięki wsparciu z Programu Innowacyjna Gospodarka, w dniach 7-10 czerwca 2011 r. brała udział jako wystawca w Wystawie narodowej ,,BelAgro", która odbywała się w Mińsku na Białorusi.

Diagnostyka w wersji nanostruktur

Diagnostyka w wersji nanostruktur

Realizowany projekt to przełom do zainicjowania wytwarzania i wprowadzenia polskich produktów na tworzący się światowy rynek kwantowych biosensorów półprzewodnikowych.

Cyfrowa fotohistoria - digitalizacja materiałów

Cyfrowa fotohistoria - digitalizacja materiałów

Digitalizacja dziedzictwa kulturowego, której celem jest przede wszystkim udostępnianie jego zasobów w postaci cyfrowej, ale również ich długotrwałe przechowywanie jako spuścizny dla przyszłych pokoleń, to standard w wielu krajach. Tym krokiem podąża również Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

Dźwięk da się pochłonąć. Zaprojektowanie, zbadanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez Moller Polska

Dźwięk da się pochłonąć. Zaprojektowanie, zbadanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez Moller Polska

Ekrany akustyczne to przeszkody, których funkcją jest zmniejszanie docierającego do obszaru chronionego poziomu natężenia dzwięków, głównie wywołanych poprzez hałas komunikacyjny. Ekrany montowane są m.in. w pobliżu ruchliwych ciągów komunikacyjnych, zabudowań czy na autostradach. Swoją użyteczność zawdzięczają głównie dwóm podstawowym parametrom: izolacyjności akustycznej oraz współczynnikowi pochłaniania dzwięku.

Badania nad ochronnymi materiałami

Badania nad ochronnymi materiałami

Strategicznym celem projektu realizowanego przez Instytut Włókiennictwa jest rozwój badań w zakresie funkcjonalizacji materiałów, prowadzonych przez instytucje naukowo-badawcze, a następnie ukierunkowanie nowych rozwiązań i wyników na wykorzystanie ich w gospodarce regionu i całego kraju, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw z branży włókienniczej.

Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad fizjologią i patologią słuchu

Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad fizjologią i patologią słuchu

Projekt stanowi inwestycję polegającą na wytworzeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Badania nad Fizjologią i Patologią Słuchu dla potrzeb Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz jego jednostek terenowych i podmiotów współpracujących. Inwestycja polega na zakupie sprzętu informatycznego oraz licencji, na bazie których zbudowano system wspomagający przepływ informacji o pacjentach leczonych w Instytucie, a także zdalną ocenę schorzeń narządu słuchu.

pl.ID - Polska ID Karta

pl.ID - Polska ID Karta

Celem projektu jest wprowadzenie elektronicznego dowodu tożsamości z funkcją uwierzytelnienia w systemach IT jednostek sektora publicznego. Elektroniczny dokument tożsamości będzie zawierał nie tylko bezpłatny podpis elektroniczny, ale spełni też funkcję klucza, umożliwiając dostęp do rejestrów państwowych dotyczących obywatela.

Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów

Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów

Projekt Wrocławskiego Centrum Badań to jedno z największych przedsięwzięć, które uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka i jednocześnie jedna z największych w Polsce inwestycji infrastrukturalnych w obszarze badań i rozwoju.

Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim

Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności regionu zachodniopomorskiego jako miejsca lokowania inwestycji poprzez wsparcie Gminy Miasto Stargard Szczeciński w zakresie przygotowania atrakcyjnych terenów pod inwestycje, a także wzrost liczby i wartości inwestycji bezpośrednich w regionie oraz stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia.