Money.plTechnologieIT i TelekomunikacjaProgram Innowacyjna Gospodarka
Projekty z Programu Innowacyjna Gospodarka
Serwis SMS Central

Serwis SMS Central

Projekt polega na stworzeniu serwisu do budowania mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS. Jest to innowacyjny produkt skierowany do użytkowników biznesowych oraz prywatnych, którzy codziennie posługują się telefonami komórkowymi oraz wiadomościami tekstowymi.

Innowacyjne, małoinwazyjne metody chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka

Innowacyjne, małoinwazyjne metody chirurgicznego leczenia dysfunkcji układu kostno-neuro-mięśniowego człowieka

Celem projektu jest opracowanie oraz przygotowanie do wdrożenia w praktyce, innowacyjnych technologii medycznych (implant, instrumentarium, procedura) do chirurgicznego leczenia schorzeń - przede wszystkim kręgosłupa.

Pierwszy w Polsce portal projektowo-zakupowy - kuchnieonline.pl

Pierwszy w Polsce portal projektowo-zakupowy - kuchnieonline.pl

Projekt polegał na stworzeniu pierwszego w Polsce portalu projektowo-zakupowego wyposażeń kuchni, w technologii B2B. Serwis kuchnieonline.pl pozwala nie tylko samodzielnie zaprojektować wymarzoną kuchnię w technologii trójwymiarowej, ale także ją wycenić, kupić, zamówić transport i montaż.

Toruń - Hanza nad Wisłą

Toruń - Hanza nad Wisłą

W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja Ratusza Staromiejskiego, najważniejszego z muzeów toruńskich, prezentującego m.in. wielką kolekcję związaną z dziejami rzemiosła cechowego i handlu w Toruniu.

Prototyp tomografu nowej generacji do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych

Prototyp tomografu nowej generacji do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych

Projekt dotyczy opracowania i konstrukcji tomografu do obrazowania stężenia tlenu w organizmach żywych, przy zastosowaniu nowej techniki detekcji RS EPR (Rapid Scan Electron Paramagnetic Resonance). Technika ta umożliwi monitorowanie komórek nowotworowych i miażdżycowych w przestrzeni 3D w czasie kilku sekund.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Baranów Sandomierski szansą na rozwój

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Baranów Sandomierski szansą na rozwój

Projekt polega na stworzeniu możliwości dostępu do Internetu dla dzieci i młodzieży upoważnionej do uzyskania stypendium socjalnego z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz dla gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.

Wybrani laureaci Programu Team

Wybrani laureaci Programu Team

Program Team to projekt kluczowy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansujący ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka projekty, realizowane w najlepszych zespołach badawczych w Polsce. Uczestnikami programu są: studenci, doktoranci i uczestnicy staży podoktorskich.

Wybrani laureaci Programu Welcome

Wybrani laureaci Programu Welcome

Program Welcome jest realizowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka jako jeden z projektów kluczowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Program powołany został z myślą o polskich naukowcach powracających do kraju z zagranicy.

Rewitalizacja terenów miejskich w Toruniu

Rewitalizacja terenów miejskich w Toruniu

Projekt ma na celu przygotowanie obszaru o wielkości 57 ha pod przyszłą działalność inwestycyjno - produkcyjną. Realizacja zadania umożliwiła zrewitalizowanie terenów zdegradowanych przez stacjonujące w latach 1945-1991 wojska radzieckie.

Nowa technologia produkcji opakowań w fabryce POLLENA S.A.

Nowa technologia produkcji opakowań w fabryce POLLENA S.A.

Celem projektu było wdrożenie przez Fabrykę Opakowań Kosmetycznych POLLENA S.A. nowej technologii rozdmuchu COEX, pozwalającej na produkcję opakowań na płyny o dwuwarstwowej budowie ściany.