Money.plTechnologieIT i TelekomunikacjaProgram Innowacyjna Gospodarka
Projekty z Programu Innowacyjna Gospodarka
Innowacje w ekologicznej uprawie roślin sadowniczych

Innowacje w ekologicznej uprawie roślin sadowniczych

Głównym celem projektu jest rozwój przyjaznych dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka innowacyjnych technologii, biopreparatów i środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej. Dzięki zastosowaniu innowacji w uprawach ekologicznych, znacznemu ograniczeniu ulegnie stosowanie syntetycznych środków produkcji, takich jak nawozy sztuczne i pestycydy.

PROTEUS

PROTEUS

Efektem projektu PROTEUS będzie innowacyjny system oferujący nową jakość działań w sytuacjach kryzysowych, w akcjach ratowniczych i antyterrorystycznych wspierając pracę policji, straży pożarnej i innych służb odpowiedzialnych za ratownictwo, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół

Projekt zakłada budowę społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do technologii teleinformatycznych osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Celem szczegółowym projektu jest udostępnienie uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej, a osiągającym najlepsze wyniki w nauce, bezpłatnego dostępu do Internetu oraz przekazanie im w użytkowanie zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

Innowacyjna technologia wznoszenia modułowych murów oporowych

Innowacyjna technologia wznoszenia modułowych murów oporowych

W nowej technologii beton SCC (Self Compacting Concrete) zalewany jest do form bezpośrednio z tzw. betonowozu (wyeliminowano dźwiganie ręczne ciężaru), a jedyną pracą jaką należy wykonać jest czyszczenie i składanie form.

Ekspansja działalności eksportowej

Ekspansja działalności eksportowej

Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu przygotowało firmę do zwiększenia sprzedaży zagranicznej, zdywersyfikowania rynków na jakich prowadzi działalność oraz podniosło jej konkurencyjność.

ECO Mobilność

ECO Mobilność

Projekt zakłada opracowanie przyjaznych dla środowiska kompatybilnych systemów transportu miejskiego - lokalnego i osobistego do wykorzystywania przez wszystkich zainteresowanych użytkowników - w tym również osoby starsze lub niepełnosprawne.

Wdrożenie innowacyjnej technologii Lotniczego Skaningu Laserowego

Wdrożenie innowacyjnej technologii Lotniczego Skaningu Laserowego

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii Lotniczego Skaningu Laserowego (ang. LIDAR, ALS). Jest to technologia pomiarowa, służąca do szybkiego pozyskania gęstej sieci punktów o współrzędnych 3D, reprezentujących terenowe punkty, od których odbija się promień lasera wysyłanego sukcesywnie przez sensor umieszczony na platformie latającej.

Szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego w Krakowie

Szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego w Krakowie

Projekt dotyczy zagospodarowania podziemi pod nawierzchnią krakowskiego Rynku Głównego na cele unikalnej trasy turystycznej, która obejmie rezerwat archeologiczno-architektoniczny, wystawy muzealne i szereg pokazów filmowych i prezentacji multimedialnych.

Wybrani laureaci Programu Ventures

Wybrani laureaci Programu Ventures

Program Ventures jest jednym z projektów kluczowych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Celem Programu jest zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową oraz zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej.

1 2 3 4 5
starsze