Money.plTechnologieIT i TelekomunikacjaProgram Innowacyjna GospodarkaZmiany w dokumentach
Zmiany w dokumentach

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka. Nowa lista obowiązuje z dniem jej publikacji na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, tj. od 28 lutego 2013 r.

Zmiany w Przewodniku w zakresie promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka

Zmiany w Przewodniku w zakresie promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka

Mając na uwadze Państwa wygodę i łatwy dostęp do analizy niedawno wprowadzonych zmian w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, zachęcamy do zapoznania się z wykazem zmian w niniejszej publikacji.

Errata do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

Errata do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

5 grudnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała erratę do zmienionej 18 października wersji Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Wyniki aktualizacji listy parojektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Wyniki aktualizacji listy parojektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się kolejna aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG), w ramach której zmodyfikowana została lista projektów rezerwowych w Priorytecie VII. W miejsce 4 projektów, które nie będą realizowane ze środków PO IG i zostały usunięte z listy rezerwowej, wpisano 3 nowe przedsięwzięcia, które zostały zaproponowane w wyniku naboru przeprowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą.

Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

18 października 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

W ramach drugiej w 2012 r. aktualizacji listy projektów indywidualnych Programu Innowacyjna Gospodarka (PO IG) przeniesiono 5 projektów z listy rezerwowej na podstawową oraz 1 projekt przesunięto z listy podstawowej na rezerwową. Z listy usunięto 3 projekty.

Aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Innowacyjna Gospodarka

5 kwietnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Nowa wersja dokumentu zawiera w szczególności aktualizacje dostosowujące Szczegółowy opis priorytetów PO IG do zmienionego w trakcie przeglądu środokresowego Programu Innowacyjna Gospodarka, a także nowelizacji rozporządzeń stanowiących programy pomocowe.

Publikacja rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

29 marca 2012 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 13 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Rozporządzenie to wprowadza zmiany zasad udzielania pomocy finansowej w ramach następujących działań Programu: 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, oraz 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Wyniki aktualizacji listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka

Zakończyła się aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Innowacyjna Gospodarka. Na listę rezerwową wpisano 8 nowych przedsięwzięć, usunięto natomiast jeden projekt z listy podstawowej. W przypadku części projektów uaktualniono informacje dotyczące terminów realizacji projektów, orientacyjnych kosztów całkowitych inwestycji, a także maksymalnego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie poszczególnych projektów.

Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdzajaca zmiany w Programie Innowacyjna Gospodarka

22 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wydała Decyzję nr K(2011)9788 przyjmującą zmieniony Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PO IG). Zmiany wprowadzone do PO IG wynikają z przeprowadzonej procedury przeglądu programu, zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25 - 78, z późn. zm), jak również zaalokowania dodatkowych środków finansowych pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania, tzw. dostosowania technicznego, oraz z realokacji środków pomiędzy poszczególnymi priorytetami PO IG.

nowsze
1 2 3 4 5
  • Firmy notują straty sięgające pół miliona dolarów w wyniku cyberzagrożeń
    Firmy notują straty sięgające pół miliona dolarów w wyniku... więcej

    Kaspersky Lab przeprowadził wraz z B2B International badanie, które wyłoniło najbardziej kosztowne rodzaje incydentów naruszenia cyberbezpieczeństwa w firmach. Epizody te obejmują oszustwa pracowników, cyberszpiegostwo, włamania do sieci oraz zaniedbania ze strony dostawców zewnętrznych. Średnia kwota, jaką organizacje muszą przeznaczać na usuwanie szkód, wynosi 551 000 dolarów w przypadku korporacji i 38 000 w przypadku małych i średnich firm.