Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Cennik usług - lektura obowiązkowa w placówkach medycznych, ale nie wszędzie dostępna

Cennik usług - lektura obowiązkowa w placówkach medycznych, ale nie wszędzie dostępna

Pacjent musi wiedzieć, ile ma zapłać za świadczenie, które nie jest finansowane przez NFZ w ramach jego ubezpieczenia. Cenniki powinny być wywieszone w szpitalach, przychodniach i gabinetach prywatnych. Różnie jednak z tym bywa, dlatego w ustawie o działalności leczniczej zdecydowano się przypomnieć o tym obowiązku.

Bydgoska Izba Lekarska zdopingowana tym, że od 1 lipca cenniki muszą być dostępne dla pacjentów, na swojej stronie internetowej zamieściła niedawno przykładowy wzór regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej, o czym mowa w art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.Wspomniane przepisy nakazują posiadanie i podanie do wiadomości pacjentów “Regulaminu organizacyjnego”, uwzględniającego m.in. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

Pamiętajcie o cenniku
- Nie wystarczy cena samej porady, jeśli obejmuje ona jeszcze na przykład badanie USG. Chory musi wiedzieć, ile zapłaci za całość - mówi Stanisław Prywiński, prezes Bydgoskiej Rady Lekarskiej i przyznaje, że obecnie często jest tak, że dopiero pod koniec wizyty pacjent dowiaduje o cenie.

- Nie będzie jednak łatwo z góry przewidzieć, ile kosztuje wizyta. Z mojego doświadczenia wynika, że nie da się wszystkiego wcześniej ustalić, gdyż wiele spraw ujawnia się dopiero w trakcie badania. To będzie duży problem - zauważa.

Jak postąpić w takiej sytuacji? Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta, mówi nam, że gdy w trakcie badania zachodzi potrzeba wykonania przez lekarza dodatkowych płatnych świadczeń zdrowotnych, pacjent na zasadzie dobrowolnej umowy może wyrazić na nie zgodę, a tym samym zobowiązuje się do poniesienia określonych kosztów.

Prywiński sceptycznie ocenia realizację obowiązku wywieszania cenników usług medycznych i nie jest przekonany, że od 1 lipca, tak jak nakazuje ustawa o działalności leczniczej, zawisną one na tablicach ogłoszeń we wszystkich gabinetach. Deklaruje jednak, że zajmie się sprawą egzekwowania posiadania cenników, jeśli pacjenci zgłoszą skargi.

To nie nowość
Z kolei Jacek Krajewski, prezes Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie zauważa, że ustawa o działalności leczniczej powtarza istniejące regulacje w tym zakresie. Wszystkie podmioty gospodarcze powinny mieć cenniki, żeby klient, który zdecyduje na jakąś usługę wiedział wcześniej, ile ona kosztuje.

- Natomiast ustawa o działalności leczniczej odnosi się do relacji pacjent - podmiot leczniczy i mówi, że jeżeli zaproponowane pacjentowi świadczenie nie jest opłacane przez NFZ, to każdy podmiot leczniczy w regulaminie porządkowym powinien upublicznić cennik takich usług - zaznacza Krajewski.

Jak podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta, zadaniem regulaminów wewnętrznych w placówkach medycznych jest uściślenie oraz uregulowanie kwestii organizacyjnych, w tym podanie do publicznej wiadomości wysokości wszelkich opłat pobieranych przez świadczeniodawcę.

- Chodzi tutaj o opłaty np. za wykonanie ksera dokumentacji medycznej czy za udzielanie świadczeń zdrowotnych, które wykonywane są poza kontraktem z NFZ - tłumaczy Krystyna Barbara Kozłowska.

Dodaje, że określenie i upublicznienie tego typu kosztów jest bardzo ważne i pomocne, gdyż personel medyczny jest wtedy dokładnie poinformowany za co konkretnie i w jakiej wysokości może pobierać opłaty od pacjentów.

- Pacjenci z kolei też mogą się dowiedzieć na jakie koszty powinni się przygotować planując np. zabieg, który nie jest finansowany z ubezpieczenia zdrowotnego. Przed skorzystaniem z jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych pacjent powinien sam zapoznać się z wysokością ustalonych w regulaminie opłat - zauważa Kozłowska.

Żeby nie było jak na

czytaj więcej

rynekzdrowia.pl
Czytaj także
Polecane galerie