Co dalej z lekami do chemioterapii?

Co dalej z lekami do chemioterapii?

Fot. flickr/cc/euthm

Zakończyły się negocjacje w sprawie leków stosowanych w chemioterapii. Trwają jeszcze ustalenia dotyczące jednego medykamentu stosowanego w programach lekowych - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Programy lekowe mają od 1 lipca zastąpić obowiązujące obecnie programy terapeutyczne. MZ podkreśla, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany zapewnić pacjentom dostęp do świadczeń udzielanych w ramach tych programów. Aby dostęp do nich był nieprzerwany i niezakłócony, NFZ musi odpowiednio wcześniej przygotować i ogłosić postępowanie w sprawie umów ze świadczeniodawcami tak, by mogły one być zawarte najpóźniej 30 czerwca, a ich realizacja ruszyła od 1 lipca.

MZ poinformowało, że proces negocjacji dotyczący ustalania maksymalnej ceny urzędowej dla leków stosowanych w chemioterapii został zakończony. Natomiast w przypadku medykamentów stosowanych w programach lekowych trwają jeszcze negocjacje w sprawie jednego produktu; rozmowy w tej kwestii zaplanowano na 23 marca. - Tak więc należy uznać, że Narodowy Fundusz Zdrowia posiada niezbędną ilość czasu do przeprowadzenia kontaktowania świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych - podkreśla rzeczniczka MZ Agnieszka Gołąbek.

Według Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma programy lekowe będą istotnym obszarem dla innowacji farmaceutycznych. Mają one dotyczyć najciężej chorych pacjentów, w tym onkologicznych. W ocenie firm farmaceutycznych, w wyniku zmian wprowadzonych przez ustawę refundacyjną pojawiło się ryzyko grupowania leków i wyznaczania limitów, powyżej których szpitale nie będą mogły dokonywać zakupów bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

1 stycznia weszły w życie przepisy ustawy refundacyjnej. Zgodnie z nimi od 1 lipca 2012 r. programy terapeutyczne mają być zastąpione programami lekowymi. Dla każdego leku, w każdym wskazaniu, zostanie stworzony oddzielny program lekowy, jako jedna z form refundacji leku. Każdy program lekowy będzie nowym rodzajem świadczenia, na realizację którego świadczeniodawca musi zawrzeć oddzielną umowę.

Zgodnie z ustawą refundacyjną leki refundowane mają stałe ceny i marże, a lista leków refundowanych jest aktualizowana co dwa miesiące, publikowana w formie obwieszczenia MZ. W ocenie MZ usztywnienie cen ma doprowadzić do równego dostępu do medykamentów, gdyż nie wszystkie apteki, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, stosowały promocje na leki finansowane przez NFZ.

nfz, leki, rak, chemioterapia
PAP
Czytaj także
Polecane galerie