Diagnostyka onkologiczna według planów ministerstwa w 7 tygodni

Diagnostyka onkologiczna według planów ministerstwa w 7 tygodni

Fot. laflor/iStockphoto
Diagnostyka onkologiczna ma być wykonana przez świadczeniodawcę w terminie nie dłuższym niż 9 tygodni - w 2015 r., 8- tygodni - w 2016 r., a docelowo 7 tygodni od 2017 r. - przewiduje projekt noweli rozporządzenia ministra zdrowia, który trafił już do konsultacji.

Chory, który będzie miał Kartę Pacjenta Onkologicznego i rozpoznanie choroby, powinien rozpocząć terapię w ciągu dwóch tygodni od chwili, gdy trafi na listę oczekujących na dane świadczenie.

Resort zdrowia opublikował na stronie internetowej projekty rozporządzeń ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz leczenia szpitalnego. Projekty te zawierają rozwiązania przewidziane w tzw. pakiecie onkologicznym i kolejkowym, dotyczące m.in. szybkiej ścieżki onkologicznej.

Projekt rozporządzenia ws. świadczeń z zakresu AOS wprowadza m.in. maksymalny termin na wykonanie diagnostyki onkologicznej od momentu zgłoszenia się pacjenta w celu wykonania takiej diagnostyki do postawienia rozpoznania. Docelowo będzie to siedem tygodni - od 2017 r., a przejściowo dziewięć tygodni - w 2015 r. i osiem tygodni - w 2016 r.

Świadczeniodawcy, którzy będą udzielali świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu diagnostyki onkologicznej, będą zobowiązani - w myśl projektu - do posiadania sformalizowanej procedury postępowania i organizacji udzielania tych świadczeń.

Ponadto będą musieli legitymować się udokumentowaną możliwością przeprowadzenia pełnego procesu diagnostycznego w ramach m.in. umowy podwykonawczej np. na badania kosztochłonne. Świadczeniodawcy chcący udzielać świadczeń na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, niebędący w stanie samodzielnie zapewnić wszystkich wymaganych świadczeń, powinni współpracować z podmiotami realizującymi te świadczenia, w szczególności w zakresie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz pozytonowej tomografii emisyjnej - czytamy w dokumencie.

Mniejsze jednostki będą mogły działać np. wspólnie lub jako grupa podmiotów albo zlecać wykonanie świadczeń opieki zdrowotnej podwykonawcom. Chodzi o to - jak wyjaśnia MZ - by jeden podmiot był odpowiedzialny za przeprowadzenie diagnostyki onkologicznej danego pacjenta.

Z kolei świadczeniodawcy realizujący leczenie onkologiczne będą zobowiązani do posiadania sformalizowanej procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń, w tym w szczególności wyodrębnienia wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, planującego i koordynującego proces leczenia oraz udokumentowanej możliwości realizacji świadczeń zabiegowych, chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej.

Świadczeniodawcy podejmujący się leczenia pacjentów z Kartą Pacjenta Onkologicznego będą zobowiązani do rozpoczęcia terapii w ciągu dwóch tygodni od dnia umieszczenia pacjenta na liście oczekujących na dane świadczenie.

Ponadto nowe rozporządzenia przewidują rozszerzenie uprawnień lekarzy w trakcie specjalizacji i utworzenie kategorii lekarzy z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem, dzięki czemu zwiększyć ma się liczba lekarzy uprawnionych do wykonywania poszczególnych świadczeń, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości świadczeń.

Trzy ustawy tworzące tzw. pakiet kolejkowy i onkologiczny zostały uchwalone w lipcu, a 12 sierpnia podpisał je prezydent. Resort zdrowia część rozwiązań zaplanował jednak nie w ustawach, znaleźć się one mają właśnie w rozporządzeniach ministra zdrowia, a także w zarządzeniach prezesa NFZ. Rozwiązania mają wejść w życie od 2015 r.

Główne założenia nowych przepisów to zniesienie limitów w onkologii, ale tylko tam, gdzie dotrzymane będą terminy diagnostyki i leczenia oraz zapewniona będzie odpowiednia jakość. Wzmocniona ma być rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w kwestii czujności onkologicznej.

Pacjent z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu otrzyma Kartę Pacjenta Onkologicznego, która będzie uprawniała do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. Pacjent będzie miał przydzielonego koordynatora leczenia. Zmiany mają pozwolić na lepszy dostęp do specjalistów dla wszystkich pacjentów m.in. poprzez prowadzenie list oczekujących w formie elektronicznej. Położony ma być nacisk na leczenie ambulatoryjne, jednodniowe, bardziej komfortowe dla pacjenta niż leczenie szpitalne.

Czytaj więcej w Money.pl
Nowa Strategia Walki z Rakiem gotowa
Strategia zakłada też uruchomienie kilkuset ośrodków szybkiej diagnostyki onkologicznej.
Minister zdrowia złożył studentom obietnicę
Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział w Szczecinie podczas inauguracji roku akademickiego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, że będzie działać na rzecz ułatwienia dostępu do specjalizacji lekarskich.
List prezydenckiej minister do ministra zdrowia
Chcą monitorowania wdrażania pakietu onkologicznego i kolejkowego oraz rzetelnej informacji dla pacjentów na ten temat.
lekarze, rak, arłukowicz, leczenie raka w polsce, onkologia w polsce
PAP
Czytaj także
Polecane galerie