Gorący temat: nastroje w spółce Mabion po spadku wartości akcji. Komentarz Prezesa!

Gorący temat: nastroje w spółce Mabion po spadku wartości akcji. Komentarz Prezesa!

 

1. W związku z tym, że KCR SA wypowiedziało umowę o prowadzenie Badania nad lekiem MabionCD20 akcje firmy spadły. Czy niesie to niebezpieczeństwo dla stabilności firmy?

Spółka Mabion jest firmą stabilną z jasno wytyczonymi celami, które konsekwentnie realizuje. Wszystkie wydarzenia w spółce są pod kontrolą Zarządu i nie ma tu mowy o przypadkowości czy zachwianiu stabilności działania firmy.

2. Badania nad MabionCD20 przejęła spółka Altiora, czy zmiana zaburzy i spowolni prace nad zakończeniem badań klinicznych?

Należy zaznaczyć, że badanie RZS w procesie rejestracji leku MabionCD20 prowadzone jest przez 2 firmy CRO KCR i Altiora. Występował co prawda pewien podział regionalny pomiędzy dostawcami usług: KCR odpowiadał za kraje wschodnie - Gruzję, Ukrainę i Serbię, Altior za kraje bałkańskie. W Polsce obie firmy prowadziły swoją aktywność. Podczas rozważania kwestii płynności prowadzenia badania trzeba pamiętać, że CRO jest pośrednikiem pomiędzy sponsorem badania Mabionem, a badaczami, prowadzącymi pacjentów w badaniu, na podstawie udzielonych przez sponsora Mabion pełnomocnictw. Główne działanie firm CRO to monitorowanie ośrodków prowadzących badanie w zakresie dokumentacji i spełniania procedur. W związku z kwestiami dotyczącymi procedury badania i jego optymalizacji, umowa z KCR stała się dla spółki mało opłacalna kosztowo. W procesach  negocjacyjnych nie mogliśmy dojść do porozumienia w zakresie bardziej elastycznej formy rozliczeń i w efekcie doszło do rozwiązania umowy. Forma wypowiedzenia była najłatwiejszą formą kontraktowo przewidzianą i nie była zaskoczeniem dla spółki. Rozwiązanie umowy z KCR nie ma żadnych implikacji w zakresie jakości i wyników badania, a także konsekwencji dla bezpieczeństwa badania oraz pacjentów, czy też pomyślnym zakończeniem prowadzonych badań. Aktualnie omawiamy z KCR szczegóły okresu przejęcia obowiązków KCR praz Altiora.

3. Czy zgodzi się Pan z tezą, że obecna sytuacja Mabionu na GPW stwarza korzystne okazje dla "graczy giełdowych"? Czy nie obawia się Pan sytuacji, że w związku z 6% spadkiem akcji, ktoś będzie mógł przejąć kontrolny pakiet akcji?

Zarząd spółki nie może wypowiadać się w kwestii kursu akcji, ani decyzji potencjalnych akcjonariuszy. Pragnę jednak zaznaczyć, że konsekwentnie realizujemy zadeklarowane postanowienia jakie sobie wyznaczyliśmy i prowadzimy działania mające na celu jak najefektywniejsze czasowo i kosztowo sfinalizowanie wprowadzenia na rynek i pozyskanie możliwości przemysłowego wytwarzania leku MabionCD20.

4. Mógłby Pan w jakiś sposób uspokoić posiadaczy akcji?

Wszystkich akcjonariuszy mogę zapewnić, że Zarząd spółki dokłada wszelkich starań, żeby proces ten przebiegał możliwie jak najpłynniej biorąc pod uwagę jak bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem jest wprowadzenie na rynek nowego leku biotechnologicznego i zakończył się sukcesem, który z pewnością odczują także Akcjonariusze.

Dr Maciej Wieczorek Prezes Zarządu

Jest założycielem i prezesem zarządu firmy biofarmaceutycznej Celon Pharma, która jako jedna z nielicznych w Polsce rozwija innowacyjne leki biotechnologiczne. Wcześniej był współwłaścicielem i wiceprezesem zarządu firmy Adamed, gdzie zajmował się strategią produktową, badaniami i rozwojem oraz marketingiem. Jest twórcą i współtwórcą kilkunastu zgłoszeń patentowych w zakresie klasycznych leków chemicznych oraz biotechnologicznych, a także autorem wdrożeń kilku najlepiej sprzedających się leków w Polsce. Doktor nauk medycznych.

Biotechnologia.pl
Czytaj także
Polecane galerie