Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Nuda ma wiele odcieni

Fot. sxc/cc/tchor1974

Naukowcy wyodrębnili aż pięć rodzajów uczucia nudy, opierając się na wskaźnikach mierzących jej wartość emocjonalną i stopień pobudzenia organizmu - informuje ,,Motivation and Emotion".

Międzynarodowy zespół badaczy z Niemiec, Kanady, USA i Szwajcarii przekonuje, że istnieje kilka typów nudy zróżnicowanych ze względu na poziom pobudzenia (od uczucia spokoju do uczucia poddenerwowania) i stosunek emocjonalny (doświadczanie emocji o zabarwieniu pozytywnym, bądź negatywnym).

Wśród wyodrębnionych rodzajów nudy znajdują się: nuda obojętna (indifferent boredom), której towarzyszą uczucia relaksu, wycofania i obojętności; nuda regulacyjna (calibrating boredom), charakteryzująca się poczuciem niepewności i podatnością na zmiany lub dystrakcję; nuda badawcza (searching boredom), która cechuje się dużym stopniem poddenerwowania i aktywnym poszukiwaniem zmiany lub dystrakcji; nuda reagująca (reactant), czyli cechująca się potrzebą szybkiej reakcji i silną motywacją do poszukiwania alternatyw oraz nuda apatyczna (apathetic boredom), szczególnie nieprzyjemna, związana z bezsilnością i nastrojem depresyjnym.

Pierwsze cztery typy nudy zostały sklasyfikowane już dzięki badaniu z 2006 roku. Najnowsze analizy pozwoliły na wyróżnienie jeszcze jednego rodzaju nudy - nudy apatycznej, która silnie koreluje z występowaniem symptomów depresji i charakteryzuje się niskim poziomem pobudzenia i dużym natężeniem awersji.

Naukowcy byli zaniepokojeni wynikami badania, które pokazało, że aż 36 proc. badanych uczniów niemieckich szkół średnich często doświadcza uczucia nudy apatycznej.

Rezultaty badania pozwoliły ponadto stwierdzić, iż ludzie nie przeżywają poszczególnych rodzajów nudy w różnych momentach swojego życia, ale mają raczej skłonność do doświadczania jednego z jej typów.

,,Przypuszczamy, że doświadczanie specyficznego uczucia nudy może do pewnego stopnia zależeć od cech osobowości" - mówi Thomas Goetz, jeden z badaczy. (PAP)

ooo/ krf/

psychologia
PAP
Czytaj także
Polecane galerie