Poczucie rytmu sprzyja opanowaniu gramatyki

Poczucie rytmu sprzyja opanowaniu gramatyki

Fot. skynesher/iStockphoto
Dzieci, które mają lepsze wyczucie rytmu w muzyce, zdają się też lepiej rozumieć reguły gramatyczne obowiązujące w danym języku - informuje czasopismo Developmental Science.

 

Badacze z Vanderbit Kennedy Center (USA) ustalili, że umiejętność rozróżniania rytmu w muzyce wiąże się ze zdolnością do rozumienia gramatyki.

Naukowcy przebadali 25 typowo rozwijających się 6-letnich dzieci pod względem zdolności muzycznych i językowych. Najpierw sprawdzili, jak maluchy radzą sobie w grze komputerowej, która wymagała rozróżniania rytmu i melodii. Następnie pokazali dzieciom kilka zdjęć i zadali parę związanych z nimi pytań, by ocenić poprawność gramatyczną ich odpowiedzi.

Ostatecznie okazało się, że dzieci, którym sprawnie szło odróżnianie rytmu w muzyce, lepiej posługiwały się gramatyką podczas wypowiedzi niezależnie od poziomu inteligencji, doświadczenia muzycznego, czy statusu socjoekonomicznego.

Dr Reyna Gordon, która koordynowała niniejsze badanie, przekonuje, że uzyskane rezultaty mogą wynikać z faktu, że rytm jest obecny zarówno w muzyce, jak i mowie. Rytm mowy pozwala dzieciom na porządkowanie zasłyszanych dźwięków w wyrazy, zdania, czy frazy. Rytm muzyczny nadaje z kolei strukturę frazom muzycznym i umożliwia słuchaczowi ustalenie w jaki sposób poruszać się do taktu.

Badaczka przekonuje, że edukacja muzyczna powinna być ważnym elementem kształcenia maluchów, ponieważ może ona poprawić umiejętności uczenia się języków.

nauka, gramatyka, wyczucie rytmu
PAP
Czytaj także
Polecane galerie