Służba zdrowia w Polsce. Tragiczny stan opieki reumatologicznej

Służba zdrowia w Polsce. Tragiczny stan opieki reumatologicznej

Fot. mediaphotos/iStockphoto
Zbyt długie kolejki do reumatologa, późno stawiane diagnozy, brak dostępu do rehabilitacji i leczenia biologicznego sprawiają, że koszty społeczne chorób reumatologicznych, np. renty, są ogromne - wynika z najnowszego raportu organizacji pacjentów.

Raport zatytułowany Ja Pacjent! Perspektywa Organizacji Pacjenckich na Stan Opieki Reumatologicznej w Polsce został zaprezentowany po raz pierwszy wczoraj podczas konferencji prasowej w Warszawie. Dotyczy on chorych na pięć autoimmunologicznych zapalnych schorzeń tkanki łącznej: reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) oraz toczeń rumieniowaty układowy (TRU).

Jak powiedziała współautorka raportu Monika Zientek z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej 3majmy się razem, pacjent reumatologiczny w Polsce jest ustawiany w różne kolejki - czeka: na diagnozę, do specjalistów i na skuteczne leczenie.

Jeśli chodzi o czas oczekiwania do reumatologa to raport ujawnił ogólnie dużą rozbieżność między wynikami uzyskanymi przez wolontariuszy dzwoniących do ponad 200 przychodni w trzech województwach w Polsce, a danymi podawanymi przez NFZ. W woj. lubelskim czas ten jest blisko trzykrotnie dłuższy (30 dni zamiast 12 podawanych przez NFZ), a w opolskim dwukrotnie dłuższy - (60 dni zamiast 30 deklarowanych przez NFZ).

- Osobie zdrowej może się wydawać, że 30-60 dni oczekiwania jest czasem krótkim, ale kazać tyle czekać pacjentowi, któremu puchnie noga, jest po prostu niehumanitarne - oceniła Zientek. Z raportu wynika, że aż 30 proc. pacjentów z chorobami reumatologicznymi czeka na wizytę dłużej niż 4 miesiące.

Tymczasem, zgodnie z rekomendacjami reumatologów najwięcej szans na uzyskanie remisji choroby (czyli jej zatrzymanie i ustąpienie objawów), mają ci pacjenci, którzy dostaną diagnozę i leczenie w ciągu trzech miesięcy od wystąpienia objawów choroby.

Zientek zwróciła uwagę, że 42 proc. respondentów uwzględnionych w raporcie miało postawioną diagnozę w okresie powyżej dwóch lat. Remisję uzyskało jedynie 13 proc.

Odnosząc się do pytania PAP dotyczącego czasu oczekiwania do poradni reumatologicznej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk poinformował, że świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia. - Jeżeli świadczeniodawca nie ma możliwości przyjęcia pacjenta w dniu zgłoszenia, to ma obowiązek umieszczenia go na liście oczekujących. Świadczeniodawca ustala kolejność przyjęć i zapewnia prawidłowe prowadzenie list oczekujących albo wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację tych zadań - napisał rzecznik MZ.

Co więcej, jeżeli istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczące zmniejszenie szans na powrót do zdrowia świadczeniodawca klasyfikuje pacjenta jako przypadek pilny i umieszcza na liście oczekujących przed pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii przypadek stabilny. Ponadto lekarz, który wystawił skierowanie do poradni reumatologicznej, ma możliwość dopisania na skierowaniu adnotacji pilne, co powinno przyspieszyć realizację wizyty, wyjaśnił rzecznik.

- W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane niezwłocznie - zapewnił Bąk.

Zaznaczył, że obecnie w Ministerstwie Zdrowia trwają prace analityczne zmierzające do wypracowania rozwiązań umożliwiających skrócenie kolejek oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Według Zientek pacjenci z chorobami reumatologicznymi czekają też w długich kolejkach na rehabilitację, która jest niezbędnym elementem ich terapii. Średni czas oczekiwania wynosi ponad 6 miesięcy. - Oznacza to, że przeciętny chory ma tak naprawdę możliwość skorzystania z rehabilitacji raz w roku, ale są i tacy, którzy mają na to szansę raz na 2 lata, a rekordziści - raz na 6 lat. Dla osób z przewlekłą chorobą narządu ruchu jest to prosta droga do niepełnosprawności - wyjaśniła Zientek.

Zwróciła też uwagę na problemy z dostępem do drogiego leczenia biologicznego, które pacjenci reumatologiczni mogą otrzymywać w ramach programów lekowych. Z przeanalizowanych w raporcie danych wynika, że liczba pacjentów przyjmowanych do tych programów gwałtownie spadła w 2011 r. i ciągle utrzymuje się na niskim poziomie. Jak wyjaśniła Zientek, w Polsce leczenie biologiczne otrzymuje tylko 1 proc. pacjentów, podczas gdy w krajach sąsiednich, takich jak Czechy, Słowacja, Litwa czy Łotwa odsetek ten wynosi 5 proc., a w krajach Europy Zachodniej - 10 proc.

Współautor raportu Rafał Linek ze Stowarzyszenia Chorych na ZZSK i Osób Ich Wspierających ocenił, że nie dość, że nakłady na reumatologię w Polsce należą do najniższych w Europie, to dodatkowo pieniądze na opiekę reumatologiczną są wydawane źle i nierozsądnie.

W 2012 r. NFZ wydał na leczenie pacjentów z pięcioma schorzeniami reumatologicznymi 405,8 mln zł. - Niestety, co trzecia złotówka została wydana na hospitalizowanie pacjentów, a nasze choroby nie wymagają diagnozowania i leczenia w szpitalach - powiedział Linek. Zaznaczył, że szpital jest najdroższą formą leczenia.

Za przykład absurdu Linek podał to, że część ośrodków kładzie do szpitala pacjenta, aby podać mu lek biologiczny, podczas gdy chory mógłby go sobie podawać sam w domu. Jednak, ośrodek zarabia na tym cztery razy więcej.

W raporcie wyliczono też, że pacjenci z chorobami reumatologicznymi, wydają na leczenie z własnej kieszeni około 1 mld zł rocznie, czyli o dwie trzecie więcej niż NFZ. - A trzeba pamiętać, że 30 proc. ankietowanych to osoby niepełnosprawne, więc niezbyt zamożne - podkreślił Linek.

Jego zdaniem o tym jak nieskutecznie leczeni są pacjenci z chorobami reumatologicznymi w Polsce świadczą ogromne wydatki ZUS na tych chorych. W 2010 r. było to ponad 337 mln zł, z czego 94 proc. wyniosły koszty absencji chorobowej oraz rent z tytułu niezdolności do pracy. Zdaniem Linka opieszałość w diagnozowaniu pacjentów oraz zły dostęp do leczenia biologicznego i rehabilitacji przekłada się na to, że bardzo szybko stają się oni osobami niepełnosprawnymi, pobierającymi renty. - Pozorne oszczędności NFZ generują za chwilę potwornie duże koszty, które ponosimy jako całe społeczeństwo - podkreślił.

Krzysztof Kucharski ze Stowarzyszenia Chorych na ZZSK i Osób Ich Wspierających podkreślił, że w raporcie zawarte są również wskazówki i rekomendacje dla decydentów na temat tego, jak można poprawić stan opieki reumatologicznej w naszym kraju.

Jak wyjaśniła współautorka raportu Marta Kotarba-Kańczugowska z 3majmy się razem, przygotowano go na podstawie: badań ankietowych wśród 275 pacjentów z autoimmunologiczną zapalną chorobą reumatologiczną w wieku od 2 do 60 lat (średnia wieku 35,5), badań teleankietowych dotyczących ponad 200 poradni reumatologicznych w trzech województwach Polski (mazowieckie, lubelskie i opolskie) oraz analizy dokumentów m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, protokołów z posiedzeń zespołu koordynacyjnego ds. leczenia biologicznego w chorobach reumatologicznych oraz literatury fachowej.

kolejki, rehabilitacja, reumatologia, choroby reumatologiczne
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
rywert
83.30.251.* 2014-04-02 11:29
bardziejmy interesujace sa dane o;
- ilosci mieszkancow na 1 lekarzy reumatologa,
- liczba porad ambulatoryjnych udzielanych przez 1 lekarza reumatologa w poradniach.

a kolejki , no cóż one sie tworza m, jak króliki Rojtszwanca.