Stanowisko PTITI: nie odstępujmy od przyjętego programu specjalizacji w intensywnej terapii

Stanowisko PTITI: nie odstępujmy od przyjętego programu specjalizacji w intensywnej terapii

Polskie Towarzystwo Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej stoi zdecydowanie na stanowisku, iż nie należy odstępować od przyjętego programu specjalizacji i możliwie najszybciej rozpocząć zgodne z nim kształcenie zainteresowanych lekarzy.

Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej przesłało do redakcji Rynku Zdrowia stanowisko "w związku z pojawiającymi się w ostatnim okresie nieporozumieniami dotyczącymi nowej specjalizacji w dziedzinie intensywnej terapii".


Pragniemy przypomnieć - czytamy w stanowisku - iż powstanie tej specjalizacji wynikło z inicjatywy szeregu towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego, Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Dziecięcej, Towarzystwa Chirurgów Polskich, które przyłączyły się do głównego inicjatora, którym było Towarzystwo Internistów Polskich.


Inicjatywa zmierzała do udostępnienia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie intensywnej terapii lekarzom posiadającym różne specjalizacje i zainteresowanym pracą w oddziałach intensywnej terapii. Za zasadniczą korzyść uznano zwiększenie stopnia interdyscyplinarności opieki nad pacjentami poprzez włączenie w opiekę nad chorymi w stanach krytycznych specjalistów różnych dziedzin oraz zwiększenie dostępności kadr lekarskich intensywnej terapii.


W trakcie uzgodnień w Ministerstwie Zdrowia z udziałem inicjatorów i przedstawicieli środowiska anestezjologów uzgodniono, że nowo tworzona specjalizacja zostanie oparta na wytycznych Europejskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii a absolwenci szkolenia specjalizacyjnego będą przygotowani do uzyskania Europejskiego Dyplomu w Intensywnej Opiece Medycznej (EDIC).


Po utworzeniu nowej specjalizacji rozporządzeniem Ministra Zdrowia inicjatorzy zrzeszyli się w

 

czytaj więcej

rynekzdrowia.pl
Czytaj także
Polecane galerie