To nie dyrektywa transgraniczna, ale budżet wyznacza granice leczenia

To nie dyrektywa transgraniczna, ale budżet wyznacza granice leczenia

NFZ jest zdania, że postanowienia dyrektywy transgranicznej nie są "martwym przepisem", o czym ma świadczyć 777 wniosków o zwrot kosztów leczenia za granicą, które wpłynęły do Funduszu od 15 listopada ubiegłego roku, czyli od momentu wejście w życie przepisów implementujących postanowienia dyrektywy transgranicznej.

Jednakże 629 wniosków (80,96%) dotyczyło zwrotu kosztów operacji zaćmy - przyznaje Agnieszka Gołąbek, rzecznik NFZ, i podkreśla, że ustawa nie jest "martwym zapisem", gdyż pacjenci korzystają z możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju.


Faktycznie, operacje usunięcia zaćmy stały się swoistym hitem. Na jednodniowe leczenie, na które nie trzeba mieć zgody NFZ (wystarczy przedłożyć rachunek) wyjeżdżają całe pielgrzymki Polaków (np. do Czech czy Niemiec). Natomiast wydaje się, że osoby wymagające skomplikowanych operacji i zgody NFZ na leczenie, znalazły się obecnie w gorszej sytuacji niż przed wejściem w życie przepisów transgranicznych, kiedy ich wnioski rozpatrywano na podstawie dyrektywy o koordynacji zabezpieczeń społecznych.


Z oficjalnych danych Departamentu Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ wynika, że od 2008 do 2013 r. na podstawie przepisów o koordynacji wydano 958 zgód i 154 odmów. Leczenie kosztowało rocznie (nie licząc kosztu transportu chorych) od ponad 6 mln zł do kilkunastu mln zł (najwięcej w 2011 r. - prawie 17,7 mln zł, natomiast w 2013 r. było to nieco ponad 15 mln zł - 140 zgód i 26 odmów). Rocznie wydawano po sto kilkadziesiąt zgód na zagraniczne leczenie, a w rekordowym 2011 r. - nawet 228.


18 wniosków i ani jednej zgody
Tymczasem, jak wyjaśnia NFZ, w I kwartale 2015 r. do oddziałów wojewódzkich Funduszu wpłynęło łącznie 18 wniosków dotyczących leczenia planowanego poza granicami kraju. 10 z nich zostało złożonych na podstawie przepisów implementujących dyrektywę transgraniczną, zaś 8 dotyczyło wydania zgody na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


Agnieszka Gołąbek informuje również, że 15 wniosków (na 18) zostało odesłanych z powodu braków formalnych uniemożliwiających ich rozpatrzenie. W przypadku jednego zapadła decyzje odmowna, a rozpatrywanie pozostałych nie zostało jeszcze zakończone.


Zatem żaden wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie. Przez pół roku obowiązywania przepisów dyrektorzy oddziałów NFZ nie wyrazili ani jednej zgody na planowe leczenie zagraniczne.


Wydaje się sedno sprawy tkwi w piętrzeniu barier biurokratycznych, na co od dawna zwracają uwagę organizacje pacjentów.


Pacjenci skarżą się na biurokratyczne bariery
"Zdecydowana większość

 

czytaj więcej

rynekzdrowia.pl
Czytaj także
Polecane galerie