Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Trening umysłowy zmienia biochemię mózgu

Trening umysłowy zmienia biochemię mózgu

Aktywne trenowanie pamięci krótkotrwałej prowadzi do dających się udowodnić zmian w liczbie receptorów dopaminowych w mózgu - jak pokazują nowe, szwedzkie badania. Badania te, których wyniki opublikowano w czasopiśmie Science, jako pierwsze wykazują, w jaki sposób aktywność umysłowa może wpłynąć na biochemię mózgu człowieka. Odkrycia mają ogromne znaczenie dla leczenia chorób takich jak udar i zespół przewlekłego zmęczenia, w których pamięć krótkotrwała jest upośledzona.

Pamięć krótkotrwała odnosi się do umiejętności zapamiętania informacji przez krótki czas, na przykład przy rozwiązywaniu problemu. Dopamina, molekuła przekaźnikowa, odgrywa kluczową rolę w tego typu pamięci. Rolą dopaminy - neuroprzekaźnika - jest przekazywanie komunikatów od jednej komórki nerwowej do drugiej. Zakłócenia w działaniu dopaminy mogą uszkodzić pamięć krótkotrwałą. Upośledzenie pamięci krótkotrwałej wiąże się z wieloma zaburzeniami neurologicznymi i psychiatrycznymi, a także z normalnym procesem starzenia się.



Kierownikiem ostatnich badań był profesor Torkel Klingberg z Instytutu Karolińskiego w Szwecji. Profesor wraz z zespołem dowiódł wcześniej, że intensywne treningi mogą doprowadzić do polepszenia się pamięci krótkotrwałej w zaledwie kilka tygodni.

Profesor Klingberg wraz z kolegami wykorzystał emisyjną tomografię pozytronową (skany PET) do pomiaru zmian w liczbie receptorów dopaminowych w mózgach badanych osób. W czasie pięciu tygodni uczestnicy badania wykonywali zadania na pamięć krótkotrwałą, które zmuszały ich do ogromnego wysiłku. Wolontariusze pracowali nad zadaniami zaledwie przez półgodziny dziennie.

Pamięć krótkotrwała wszystkich uczestników znacznie poprawiła się w czasie doświadczenia. Co więcej, skany PET pokazały, że intensywne treningi mózgu spowodowały wyraźne zmiany w liczbie receptorów dopaminowych w korze mózgowej.

Naukowcy zauważyli, że ich odkrycia podkreślają współzależność między zachowaniem a biochemią mózgu. "Biochemia mózgu to nie tylko fundament naszej aktywności umysłowej, bowiem nasza aktywność umysłowa i procesy myślowe mogą również wpływać na biochemię" - zauważył profesor Torkel. "Dotąd nie wykazano tej zależności, wywołującej masę intrygujących pytań, u człowieka."

Jedno pytanie, jakie pozostało bez odpowiedzi, dotyczy rodzaju mechanizmów odpowiedzialnych za zdolność mózgu do zmiany liczby receptorów dopaminowych w reakcji na trening umysłowy.

"Zmiany w liczbie receptorów dopaminowych u jednej osoby nie dają nam klucza do słabej pamięci" - wyjaśnił profesor Lars Farde z Instytutu Karolińskiego i AstraZeneca. "Trzeba także zadać sobie pytanie, czy różnice nie mogły być spowodowane brakiem treningu pamięci lub innymi czynnikami środowiskowymi."

Tymczasem naukowcy są przekonani, że ich odkrycia doprowadzą ostatecznie do opracowania nowych metod leczenia osób z upośledzeniem pamięci krótkotrwałej związanej ze starzeniem się lub chorobami takimi jak ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej), udar czy zespół przewlekłego zmęczenia.

Profesor Farde zauważył: "Być może będziemy w stanie wypracować nowe, skuteczniejsze terapie, które łączą podawanie leków z treningiem kognitywnym, co wprowadziłoby nas na niezwykle interesujący teren."

Więcej informacji:

Science:
http://www.sciencemag.org

Instytut Karoliński:
http://ki.se

Kategoria: Różne
Źródło danych: Instytut Karoliński; Science
Referencje dokumentu: McNab, F et al. (2009) changes in cortical dopamine D1 receptor binding associated with cognitive training. Science 323:800-2. DOI: 10.1126/science.1166102.
Indeks tematyczny: Nauki biologiczne; Medycyna, zdrowie; Badania Naukowe

Komisja Europejska - CORDIS
Czytaj także
Polecane galerie