Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceAKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE OSTRZESZÓW Spółka Wodna "Strzegowa"

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE OSTRZESZÓW Spółka Wodna "Strzegowa"

Informacje o firmie
AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE OSTRZESZÓW  Spółka Wodna "Strzegowa"

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
index_01.jpg

Strategicznym celem Laboratorium jest profesjonalizm prowadzonej działalności i rozwój.


content_IMG_6335.JPGcontent_IMG_6359.JPGcontent_IMG_6366.JPG

 

Akredytowane Laboratorium Badawcze

           Spółka Wodna "Strzegowa" jest spółką Prawa Wodnego. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Spółki z dn. 14.03.2008 r. wprowadzono zmiany do Statutu Spółki zapewniające, iż jednym z przyjętych celów statutowych jest prowadzenia badań i analiz w specjalnie do tego celu wyodrębnionym Laboratorium. Struktura organizacyjna Spółki zapewnia brak nacisków na Laboratorium ze strony innych komórek.

           Pracownia fizykochemii istnieje od 1999 r. W celu pełnienia wymagań prawnych oraz standardów UE w 2007 roku Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 ?Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących?. Wobec rosnących wyzwań i istniejących potrzeb rynku w roku 2008 w laboratorium uruchomiono pracownię mikrobiologii.

 

          W 10 rocznicę istnienia Laboratorium odbył się audit certyfikacyjny przeprowadzony przez PCA, podczas którego sprawdzony został system zarządzania, wyposażenia oraz kwalifikacje personelu. Laboratorium zgłosiło 26 metod badawczych i wszystkie uzyskały akredytację wraz z poborem prób. Zakres akredytacji jest sukcesywnie poszerzany. W chwili obecnej Laboratorium posiada akredytację na 68 parametrów. Strategicznym celem Laboratorium jest profesjonalizm prowadzonej działalności i rozwój.

Kompetencje

  • 12.08.2009 r. - przyznanie przez niezależnych specjalistów z Polskiego Centrum Akredytacji "Certyfikatu Akredytacji nr AB 1084" w dziedzinie mikrobiologii i fizykochemii,
  • włączenie Laboratorium do zintegrowanego systemu badań laboratoryjnych, który oznacza jednolity sposób wykonywania badań w zakresie nadzoru sanitarnego nad warunkami jakości zdrowotnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • zatwierdzenie Sanepidu - cykliczne sprawdzenie stosowanych metod badawczych poprzez Laboratorium w miedzylaboratoryjnych badaniach porównawczych oraz badaniach biegłości organizowanych w Anglii,
  • zapewnione przez wykwalifikowana kadrę, podnoszącą kompetencje w ramach studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalistycznych z dziedzin takich jak mikrobiologia, chemia analityczna, biochemia czy inżynieria środowiska,
  • świadomość najwyższego kierownictwa i personelu o świadczeniu usług na najwyższym poziomie celem utrzymania certyfikatu akredytacji,
  • realizowanie zleceń Klientów wg potrzeb, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych.

 

content_IMG_6368.JPGcontent_zdj_cie.jpg

 
index_03.jpg