Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceBioMatPol Sp. z o.o.

BioMatPol Sp. z o.o.

Informacje o firmie
BioMatPol Sp. z o.o.

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
index_01.jpg Informacje na temat Spółki.

BioMatPol jest spółką typu spin-off powstałą przy współudziale Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu oraz Parku Naukowo-Technologicznego ?Technopark Gliwice?.

Zespół pracowników BioMatPol specjalizuje się w syntezie i opracowywaniu nowych materiałów polimerowych wykorzystywanych w produkcji wyrobów:
? medycznych oraz farmaceutycznych (m. in. resorbowalne implanty polimerowe, polimerowe systemy dla chirurgii małoinwazyjnej, resorbowalne podłoża dla inżynierii tkankowej, resorbowalne polimerowe systemy uwalniania leków),
? opakowaniowych (biodegradowalne folie do przechowywania żywnosci, kosmetyków).

Materiały polimerowe oferowane przez Spółkę BioMatPol oparte są na powszechnie stosowanych monomerach: laktydzie, glikolidzie, ?-kaprolaktonie, węglanie trimetylenu i ?-butyrolaktonie. Otrzymane polimery są biokompatybilne, posiadają zdolność do resorbcji w organizmie w kontrolowanym okresie czasu, natomiast produkowane z nich wyroby mogą wykazywać pamięć kształtu.

Wysoka czystość produktów polimerowych jest wynikiem polimeryzacji z otwarciem pierścienia prowadzonej w obecności nietoksycznych inicjatorów cynkowych I cyrkonowych. Żaden z produktów BioMatPol nie zawiera związków cyny.

BioMatPol zapewnia swoim klientom otrzymanie materiałów polimerowych o ścisle określonej mikrostrukturze, zgodnie z ich potrzebami i obszarami zainteresowań.

Zespół BioMatPol jest otwarty na współpracę z partnerami naukowymi oraz przemysłowymi przy realizacji innowacyjnych projektów badawczych.

Oferta produktowa index_01.jpg

Materiały polimerowe oferowane przez nas każdorazowo są przygotowane według określonych potrzeb naszych klientów i obszarów zastosowań. Dobierając odpowiedni proces produkcji (warunki polimeryzacji, sterowanie mikrostrukturą), nasze materiały polimerowe uzyskają pożądane właściwości mechaniczne dla badań nad: systemami kontrolowanego uwalniania leków, resorbowalnymi implantami z pamięcią kształtu, włóknami resorbowalnymi.

Nazwa produktu Skład*/Minimalne zamówienie

? BIOCOP? POLILAKTYD
? BIOCOP? PDLLA Sn free poli(D,L-laktyd) 10g
? BIOCOP? PLLA Sn free poli(L,L-laktyd) 10g
? BIOCOP? POLI(LAKTYDO-ko-GLIKOLID)
? BIOCOP? PLLAGL 85/15 poly(L,L-laktydo-ko-glikolid) 85/15 10g
? BIOCOP? POLI(LAKTYDO-ko-?-KAPROLAKTON)
? BIOCOP? PLLACL 85/15 poli(L,L-laktydo-ko-?-kaprolakton) 85/15 10g
? BIOCOP? PLLACL 70/30 poli(L,L-laktydo-ko-?-kaprolakton) 70/30 10g
? BIOCOP? PLLACL 60/40 poli(L,L-laktydo-ko-?-kaprolakton) 60/40 10g
? BIOCOP? PLLACL 50/50 poli(L,L-laktydo-ko-?-kaprolakton) 50/50 10g
? BIOCOP? PLLACL 40/60 poli(L,L-laktydo-ko-?-kaprolakton) 40/60 10g
? BIOCOP? PLLACL 30/70 poli(L,L-laktydo-ko-?-kaprolakton) 30/70 10g
? BIOCOP? PLLACL 15/85 poli(L,L-laktydo-ko-?-kaprolakton) 15/85 10g
? BIOCOP? POLI(LAKTYDO-ko-WĘGLAN TRIMETYLENU)
? BIOCOP? PLLATMC 85/15 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 85/15 10g
? BIOCOP? PLLATMC 70/30 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 70/30 10g
? BIOCOP? PLLATMC 60/40 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 60/40 10g
? BIOCOP? PLLATMC 50/50 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 50/50 10g
? BIOCOP? PLLATMC 40/60 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 40/60 10g
? BIOCOP? PLLATMC 30/70 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 30/70 10g
? BIOCOP? PLLATMC 15/85 poli(L,L-laktydo-ko-węglan trimetylenu) 15/85 10g
? BIOCOP? POLI(GLIKOLIDO-ko-?-KAPROLAKTON)
? BIOCOP? PGLCL 15/85 block poli(glikolido-ko-?-kaprolakton) 15/85 10g
? BIOCOP? PGLCL 15/85 random poli(glikolido-ko-?-kaprolakton) 15/85 10g
? BIOCOP? POLI(GIKOLIDO-ko-WĘGLAN TRIMETYLENU)
? BIOCOP? PGLTMC 15/85 poli(glikolido-ko-węglan trimetylenu) 15/85 10g
? BIOCOP? POLI(LAKTYDO-ko-GLIKOLIDO-ko-WĘGLAN TRIMETYLENU)
? BIOCOP? LLAGLTMC 70/10/20 poli(L,L-laktydo-ko-glikolido-ko-węglan trimetylenu) 70/10/20 10g

PRODUKTY BIOMIXED?

? BIOMIXED? ?-Bl ?-butyrolakton 10g
? BIOMIXED? PHBt poli(3-hydroksymaślan) - wzbogacony o struktury izotaktyczne 10g
? BIOMIXED? PHBa ataktyczny poli(3-hydroksymaślan) 10g
? BIOMIXED? PHBLG Blenda poli(L-laktydo-ko-glikolidu) z ataktycznym poli(3-hydroksymaślanem) 10g

*Rzeczywiste udziały poszczególnych jednostek komonomerycznych w zsyntezowanych materiałach polimerowych mogą się różnić do ?3%.

index_01.jpg ul. Sowińskiego 5
44-121 Gliwice
Główny telefon +48 32 231-28-31
Główny faks +48 32 231-28-31
Główny e-mail biuro@biomatpol.pl
Strona www: www.biomatpol.pl

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!