Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceBruker Polska Sp. z o.o.

Bruker Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie
Bruker Polska Sp. z o.o.

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
Bruker Polska Sp. z o.o. oferuje aparaturę analityczną wykorzystywaną w uczelniach i instytutach naukowych, laboratoriach środowiskowych oraz przemyśle na całym świecie.

W ostatnich latach grupa Bruker koncentruje się na tworzeniu gotowych rozwiązań (obejmujących zaawansowane technologie i rozwiązania bioinformatyczne) dla dynamicznie rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych - proteomiki, genomiki czy metabolomiki.

Nasze systemy dedykowane są licznym zastosowaniom, np.:

? przemysł chemiczny i biochemiczny
? przemysł farmaceutyczny
? przemysł spożywczy i paszowy
? przemysł drzewny i papierniczy
? przemysł metalurgiczny i cementowy
? przemysł rafineryjny
? geologia i górnictwo
? ochrona środowiska
? ochrona zdrowia i życia, medycyna etc.

Cechą charakterystyczną rozwiązań firmy Bruker są dedykowane systemy analityczne przeznaczone konkretnym aplikacjom, tj.:

? kontrola jakości oraz procesów produkcyjnych (at-line, on-line, in-line)
? badania mikrobiologiczne (oznaczenia ilościowe i jakościowe)
? analizy krystalograficzne
? analizy pierwiastkowe
? badania proteomiczne, genetyczne i metaboliczne
? analizy środowiskowe (skażenia, zanieczyszczenia, pierwiastki śladowe)
? analizy funkcjonalne, strukturalne i składu
? imaging 2D, 3D

Bruker Polska ze swoją ponad dwudziestoletnią tradycją zapewnia najwyższą jakość usług serwisowych i aplikacyjnych, a bliskość macierzystych zakładów z Niemiec pozwala na szybkie i kompetentne realizowanie zadań związanych z instalacją i eksploatacją naszych przyrządów oraz pomoc w ich przystosowaniu do Państwa potrzeb. Naszym klientom i użytkownikom oferujemy szkolenia z zakresu obsługi spektrometrów, użytkowania oprogramowania i kursy aplikacyjne w siedzibie firmy w Poznaniu oraz w głównych oddziałach w Niemczech.

Oferta obejmuje:

? spektrometry masowe MS (pułapki jonowe, ESI-(Q)-TOF, MALDI-TOF(/TOF), FTMS, GC-MS)
? spektrometry NMR (300 - 1000 MHz)
? spektrometry EPR(od pasma L - 2,4GHz do W - 94GHz)
? spektrometry rentgenowskie WD-XRF, ED-XRF, ?XRF, TXRF przenośne i laboratoryjne
? dyfraktometry rentgenowskie XRD i monokrystaliczne SCD
? spektrometry iskrowe (optyczne) OES stacjonarne do analiz stopów metali
? analizatory węgla i siarki w próbkach stałych CS
? analizatory tlenu, azotu i wodoru w próbkach stałych ONH
 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami:

products.png