Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceCanberra Packard Sp. z o.o.

Canberra Packard Sp. z o.o.

Informacje o firmie
Canberra Packard Sp. z o.o.

Dane Teleadresowe:

Opis firmy

content_bez_tytu_u1.JPG

content_bez_tytu_u1.JPG

Oferta

  • aparatura do pomiarów promieniowania
  • liczniki ciekłoscyntylacyjne
  • automatyczne liczniki Gamma
  • scyntylacyjne liczniki płytkowe
  • odczynniki i akcesoria do ciekłej scyntylacji
  • systemy do autoradiografii izotopowej

 

Nowoczesne systemy radiometryczne


Firma Canberra Packard Sp. z o.o. jest w Polsce reprezentantem handlowym i serwisowym wiodących światowych producentów aparatury i systemów do pomiarów, kontroli, monitoringu oraz zapewnienia bezpieczeństwa radiologicznego we wszelkich instalacjach, w których występuje promieniowanie jonizujące i narażenie radiologiczne środowiska, pracowników lub pacjentów.

 

Dystrybutorzy

 

Jesteśmy dystrybutorem specjalistycznej aparatury wyprodukowanej przez światowych liderów w dziedzinie radiobiologii i medycyny nuklearnej. Współpracujemy z takimi firmami, jak Canberra, Berthold Technologies, PTW Freiburg, Tema Synergie, PerkinElmer, Macromedics, Diacor, Xstrahl. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę wymienionych marek. 

 

 

content_bez_tytu_u12.JPG

Canberra to światowy lider w produkcji spektrometrów promieniowania jonizującego, kompleksowych systemów monitoringu radiologicznego środowiska, obiektów jądrowych, oceny i selekcji odpadów radioaktywnych, przyrządów i detektorów promieniowania alfa, beta, gamma, neutronowego.

 

 

content_bez_tytu_u13.JPG

Berthold Technologies to uznany producent detektorów neutronowych, systemów radiomonitoringu w instalacjach badawczych, bramek i przyrządów do kontroli skażeń.

 

 

content_bez_tytu_u14.JPG

PTW Freiburg to bardzo ceniony producent detektorów, aparatów i fantomów wykorzystywanych przez fizyków medycznych do planowania i kontroli jakości w radioterapii oraz rentgenodiagnostyce.

 

 

content_bez_tytu_u15.JPG

Tema Synergie to szeroko obecny na polskim rynku dostawca zaawansowanych komór gorących do produkcji i dystrybucji radiofarmaceutyków (PET), manualnych i automatycznych dyspenserów radiofarmaceutyków.

 

 

content_bez_tytu_u16.JPG

PerkinElmer to światowy lider w produkcji nowoczesnych, automatycznych liczników scyntylacyjnych gamma, liczników ciekłoscyntylacyjnych, ultra niskotłowych liczników scyntylacyjnych, oxidizerów, systemów do bezfilmowej autoradiografii (phosphor imager), ciekłych scyntylatorów.

 

content_bez_tytu_u17.JPG

Macromedics to doceniany i obdarzony dużym zaufaniem producent unieruchomień pacjenta oraz akcesoriów wykorzystywanych w radioterapii. Wyróżniają się one niezwykłą funkcjonalnością, nowoczesnością i wysoką jakością.

 

 

content_bez_tytu_u18.JPG

Diacor to światowy lider w zakresie projektowania oraz produkcji innowacyjnych urządzeń stosowanych w radioterapii. Diacor proponuje wyłącznie bezpieczne i wartościowe rozwiązania.

 

 

content_bez_tytu_u19.JPG

Xstrahl to wiodący producent wysokiej jakości akcesoriów i aparatury rentgenowskiej. Urządzenia te wykorzystywane są nie tylko w radioterapii, lecz także podczas leczenia chorób skóry i prowadzenia badań nad promieniowaniem.