Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceCentrum Badań DNA Sp. z o.o.

Centrum Badań DNA Sp. z o.o.

Informacje o firmie
Centrum Badań DNA Sp. z o.o.

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
top.jpg

Centrum Badań DNA sp. z o.o. to wysokospecjlistyczny ośrodek zajmujący się badaniami z zakresu medycyny człowieka, medycyny zwierząt, usługami dla jednostek naukowych oraz pracami badawczo-rozwojowymi.

1.jpg

Centrum Badań DNA to również doświadczony zespół świadczący usługi dla jednostek naukowych:
 sekwencjonowanie DNA,
 sekwencjonowanie NGS,
 realizacja grantów,
 usługi bioinformatyczne.

W naszej strukturze działa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA powstały w odpowiedzi na potrzeby Pacjentów z zakresu specjalistycznej diagnostyki genetycznej:

2.jpg

3.jpg

? chorób i predyspozycji genetycznych
? infekcji mikrobiologicznych
? identyfikacji osobniczej i ustalania pokrewieństwa
 

Centrum Badań DNA oferuje swoim pacjentom szeroką gamę usług diagnostycznych, wspomagających proces stawiania przez lekarzy diagnozy i umożliwiający wprowadzenie najodpowiedniejszego i najskuteczniejszego sposobu leczenia.

Centrum Badań DNA posiada niezależne Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej świadczące usługi weterynaryjne z zakresu:

? biochemii, hematologii, koagulogii, analizy hormonów
? mikrobiologii
? patomorfologii
? genetyki

 
 LABORATORIUM GENETYKI MEDYCZNEJ

Obecnie w ofercie firmy znajdują się następujące testy z zakresu molekularnej diagnostyki:

? infekcji układu moczowo-płciowego (m.in. HPV, Chlamydia trachomatis)
? infekcji układu oddechowego (m.in. grypa, streptokoki)
? infekcji przenoszonych przez kleszcze
? wirusowego zapalenia wątroby (m.in. HBV, HCV)
? infekcji ogólnoustrojowych (oportunistycznych).

 LABORATORIUM GENETYKI MEDYCZNEJ

W pracy kierujemy się przede wszystkim dobrem naszego klienta. Przestrzegamy wszystkich praw, a w szczególności zasady poufności. Zgodnie z polskim ustawodawstwem, po przeprowadzeniu analiz, próbki DNA są utylizowane przez specjalistyczną firmę. Centrum Badań DNA działa zgodnie z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi kompetencji laboratoriów badawczych oraz wprowadza w swoim Laboratorium standardy postępowania zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

W czerwcu 2012 roku przeprowadzono audit recertyfikujący przedłużający ważność certyfikatu na kolejne 3 lata. Pod koniec 2012 roku system zarządzania jakością został rozszerzony o funkcjonowanie procesów w Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej i zostanie poddany certyfikacji podczas najbliższego auditu kontrolnego. Pod koniec 2012 roku Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej zostało wpisane do Ewidencji Zakładów Leczniczych dla Zwierząt.

dyplom.jpg
 

4.jpg

 CENTRYM BADAŃ DNA - METODY

Obecnie w ofercie firmy znajdują się następujące testy z zakresu molekularnej diagnostyki:

? PCR (Polymerase Chain Reaction)
? Real-Time PCR (reakcja PCR w czasie rzeczywistym)
? Sekwencjonowanie DNA
? Mikromacierze DNA

 

Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Poznański Park Naukowo- Technologiczny , ul. Rubież 46, 61-612 Poznań,
T: (+48) 61 646 85 85, F: (+48) 61 623 25 26, E: biuro@cbdna.pl, www.cbdna.pl
Adres do korespondencji: Centrum Badań DNA Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań