Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceCentrum Transferu Technologii CITTRU

Centrum Transferu Technologii CITTRU

Informacje o firmie
Centrum Transferu Technologii CITTRU

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
index_01.jpg
index_02.jpg

Centrum Transferu Technologii CITTRU
Uniwersytet Jagielloński
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
tel.: +48 12 663 38 32
cittru@uj.edu.pl | www.cittru.uj.edu.pl

index_04.jpg

 

Centrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego, której zadaniem jest kompleksowe wspieranie współpracy naukowców UJ z otoczeniem gospodarczym. Do zadań CITTRU należy:

? identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ,
? kompleksowa ochrona prawna wyników badań,
? analiza potencjału rynkowego wyników badań,
? dobór optymalnego sposobu komercjalizacji osiągnięć naukowych, poprzez udzielanie licencji, sprzedaż lub tworzenie spółek
  odpryskowych we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami / inwestorami,
? opracowanie oferty technologicznej UJ obejmującej innowacyjne rozwiązania dla biznesu oraz oferty usług badawczych UJ
  realizowanych na zamówienie zewnętrznych instytucji,
? promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi
  odbiorcami technologii,
? identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji
  technologii opracowanych przez naukowców UJ, budowanie sieci kontaktów z przemysłem,
? negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
? koordynacja realizacji usług badawczych na UJ, w tym tworzenie oferty badań zleconych i jej promocja wśród potencjalnych
  odbiorców oraz negocjowanie stosownych umów,
? współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w zakresie kreowania polityki proinnowacyjnej.

 

index_06.jpg index_07.jpg index_08.jpg