Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceClinicPharma

ClinicPharma

Informacje o firmie
ClinicPharma

Dane Teleadresowe:

Opis firmy

ClinicPharma to firma konsultingowa świadcząca usługi dla przemysłu farmaceutycznego.

ClinicPharma zajmuje się rejestracją produktów leczniczych (leków), refundacją tych produktów na terenie Polski i Unii Europejskiej, rejestracją materiałów medycznych, rejestracją suplementów diety oraz badaniami klinicznymi leków oryginalnych i leków odtwórczych, odpowiedników (generyków).

Rozwój produktu obejmuje zaplanowanie cząsteczki nowego produktu leczniczego/leku na każdym etapie rozwoju, tj. od początkowego poszukiwania cząsteczki do końcowego wprowadzenia gotowego produktu leczniczego/leku na rynek.

Nasze usługi mają podstawy naukowe, ponieważ wszystkie wymagania rejestracyjne, a także refundacyjne mają podstawy naukowe.

Na podstawie planów i elementów wymienionych poniżej można stworzyć możliwie najbardziej dokładny "business plan".

Oferujemu Państwu następujące usługi:

 • Rejestracja produktu leczniczego odtwórczego (generyka)
 • Rejestracja leków oryginalnych
 • Rejestracja produktów biopodobnych
 • Rejestracja zmian
 • Refundacja technologii medycznych, w tym leków i produktów biopodobnych
 • Rejestracja suplementów diety
 • Badania kliniczne

kompleks_usl_dla_f.JPG

Rejestracja produktu leczniczego odtwórczego (generyka) obejmuje rejestrację:

 • produktu odtwórczego (generyka), w oparciu o biorównoważność
 • produktu odtwórczego (generyka) wg. procedury ?well established use?
 • W procedurach
  • narodowej
  • wzajemnego uznania (MRP) i zdecentralizowanej (DCP)
  • centralnej

Refundacja technologii medycznych, w tym leków i produktów biopodobnych

 • wybór strategii
 • ocena szansy
 • wykonywanie raportów HTA
 • ocena i opiniowanie raportów
 • analiza bezpieczeństwa
 • refundacja bio-podobnych

Rejestracja suplementów diety (SD)

 • Wynajdowanie niszy rynkowych
 • Opracowanie wskazań
 • Antycypacja decyzji GIS
 • Przygotowanie nowego SD z pojedynczym lub mieszaniną składników
 • Przygotowanie/opiniowanie treści materiałów informacyjnych
 • Przygotowanie/opiniowanie treści reklam

Badania kliniczne

 • eksploracyjne (faza I i IIa i IIb)
 • konfirmacyjne (faza III)
 • zastosowania (faza IV)
 • biorównoważność (faza I)
 • opracowanie strategii badania klinicznego
 • przygotowanie Study Master File, w tym:
  • Broszury Badacza
  • Protokołu Badania
  • CRF
  • Świadomej zgody uczestnika
  • Statystyki (i innych części SMF)
 • przygotowanie dokumentów dla Agencji Rejestracyjnej (zgłoszenie w CEBK)
 • pomoc w opracowaniu wyników badań
 • przygotowanie prezentacji wyników
 • pomoc w przygotowaniu publikacji

Referencje

 • Zarejestrowaliśmy 81 leków odtwórczych i 2 leki oryginalne dla podmiotów zlokalizowanych: w Polsce (20 leków), w Anglii (42 leki) i w Niemczech (21 leków).
 • Przeprowadziliśmy ok. 400 zmian I i II typu
 • Przedstawiliśmy 2 prace z zakresu farmakoekonomiki na forum międzynarodowym:
  • Sobolewski M. et.al: Is donepezil cost-effective in the treatment of Alzheimer disease ? ISPOR VII Int. Meeting. Abstract no. PMH28, Washington, 2002
  • Sobolewski M. i wsp.: Leczenie spironolactonem zmniejsza koszty choroby: ocena ekonomiczna. J.Am.Coll.Card. -PL 2003;4:1-5
 • Zarejestrowaliśmy 34 suplementy diety i wykonaliśmy 12 ocen (różnego typu) dla proponowanych suplementów
 • Opracowaliśmy 4 pełne zgłoszenia badania do CEBEK (z przygotowaniem protokołu badania) i 11 ocen badań biorównoważności