Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceComercial Quimica Masso S.A. Oddział w Polsce

Comercial Quimica Masso S.A. Oddział w Polsce

Informacje o firmie
Comercial Quimica Masso S.A. Oddział w Polsce

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
index_01.jpg
index_02.jpg
Firma COMERCIAL QUIMICA MASSO zajmuje się dystrybucją specjalistycznych surowców chemicznych różnych producentów jak i produkcji własnej, zaopatrując różne sektory przemysłu chemicznego. Firma z centralą w Hiszpanii oraz biurami handlowymi w Polsce, Czechach, Francji, Peru i na Węgrzech, dostarcza surowce do wielu krajów Europy Centralnej i Południowej.

W ofercie do

? Chemii kosmetycznej: emolienty, emulgatory, zagęstniki, składniki: aktywne, filmotwórcze, nawilżające, konserwanty, solubilizatory, surfaktanty, modyfikatory reologii.

? Chemii gospodarczej, mycia przemysłowego i instytucjonalnego oraz kosmetyków samochodowch: surfaktanty, inhibitory korozji, modyfikatory reologii, solubilizatory, emulgatory, odpieniacze, surowce specjalne oraz wiele innych.

COMERCIAL QUIMICA MASSO oferuje także pomoc techniczną i receptury opracowane przez własne laboratorium aplikacyjne jak i laboratoria aplikacyjne partnerów biznesowych.
http://www.cqmasso.com/media/com_acymailing/upload/e-bases%20-%20pl.pdf

COMERCIAL QUIMICA MASSO współpracuje w Polsce z firmami: Akzo Nobel (Dissolvine GL), Antaria, Asahi Kasei, BTSA, Colonial, Davos, Destil?leries del Montseny, Greenaltech, Innovi, Italmatch (Turpinal?), Lonza Biocides, NaturaTec, Plantaderma, Salvona, Sinerga, Solvay Solexis, Soniam, Tagra, Zschimmer & Schwarz.
index_04.jpg

www.cqmasso.com