Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceDONSERV

DONSERV

Informacje o firmie
DONSERV

Dane Teleadresowe:

Opis firmy

   DONSERV rozpoczął działalność w 1989 roku. Jest firmą ze 100% prywatnym polskim kapitałem. Działamy na podstawie bezpośrednich kontaktów z producentami danego asortymentu. Prowadzimy montaż i szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji zakupionej aparatury oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Nasi przedstawiciele handlowi oraz inżynierowie serwisowi są regularnie szkoleniach producentów oferowanej aparatury.

     Kompetentna, miła i szybka obsługa - to nasze zadanie, które staramy się realizować w codziennych kontaktach z Państwem.

clip_image001.jpg

 

Współpracujemy z następującymi producentami: 

AES Francja, liczniki kolonii bakterii, ręczne i automatyczne, homogenizatory typu STOMACHER, automatyczne systemy do rozlewania podłoży, dilutory ? urządzenia do automatycznego rozcieńczania próbek, autoklawy, próbniki powietrza, automaty do testów ELISA i do testów mikrobiologicznych.

BÜCHI Labortechnik, Szwajcaria, badanie zawartości białka / azotu metodą KJELDAHLA, aparaty do ekstrakcji: ciśnieniowej, ciepłej, gorącej, ciągłej oraz metodą SOXHLETA, próżniowe wyparki obrotowe, suszarki rozpyłowe, pompy i układy próżniowe, agregaty chłodzące, SEPACORE - chromatografia preparatywna, średniociśnieniowa, oznaczanie temperatury topnienia, wrzenia, kroplenia, skrubery - aparaty do neutralizacji toksycznych oparów podczas mineralizacji próbek w stężonych kwasach, homogenizatory ? miksery próbek. Spektrometry NIR do szybkiej analizy w kontroli jakości m.in. żywności, pasz, leków oraz kosmetyków.

BUHLER/J.OTTO, Niemcy, wytrząsarki od mini do wielkogabarytowych, inkubatory z wytrząsaniem, grzejniki na podczerwień, homogenizatory, młyny kulowe mini.

CAT, Niemcy, homogenizatory, mieszadła z grzaniem i bez, destylarki.

CHRIST, Niemcy liofilizatory laboratoryjne do prac rutynowych oraz do zaawansowanych procesów suszenia, koncentratory próżniowe, liofilizatory przemysłowe i pilotowe

COESFELD, Niemcy, aparatura do badania m.in. materiałów naturalnych i tworzyw sztucznych, np.: HDT / VICAT, MFI, pomiary lepkości, gęstości, pomiar czasu żelowania, badania wytrzymałościowe, badanie właściwości fizycznych i innych para-metrów dla jednostek kontroli procesów produkcyjnych, grubościomierze, młoty udarnościowe

DISTEK, USA, aparaty do przeprowadzania testów uwalniania, czasu rozpadu, łamliwości, ścieralności, gęstości, twardości tabletek, do odgazowywania roztworów, autopodajniki.

ELMA, Niemcy, myjki/łaźnie ultradźwiękowe o pojemności od 0,8 do 90 litrów bez i z grzaniem do temperatury 850?C, akcesoria i płyny.

ESCO, Singapur, komory z laminarnym przepływem powietrza (pionowym lub poziomym) klasy II-Biohazard, klasy I i III (ochrona absolutna), dygestoria ruchome, komory do pracy z odczynnikami szkodliwymi dla zdrowia, komory do pracy w warunkach sterylnych i inne.

GFL, Niemcy, zamrażarki, łaźnie wodne z wytrząsaniem, wytrząsarki z inkubatorem, wytrząsarki stołowe, wytrząsarki obrotowe, inkubatory hybrydyzacyjne, destylarki i redestylarki do wody.

HIELSHER, Niemcy , homogenizatory ultradźwiękowe w wykonaniu laboratoryjnym i przemysłowym, także typu ?on-line?

HUBER, Niemcy, układy grzewczo / chłodzące w wykonaniu laboratoryjnym i przemysłowym termostaty, kriostaty, chłodnice immersyjne w zakresie od -1200?C do + 4000?C.

HYDROLAB, Polska laboratoryjne systemy uzdatniania wody: demineralizatory serii HLP PRO, HLP, HLP UV

ILMVAC, Niemcy, pompy próżniowe laboratoryjne i przemysłowe, membranowe, rotacyjne, turbomolekularne, dyfuzyjne, mierniki i kontrolery próżni, systemy specjalne, akcesoria.

INTEGRA, Szwajcaria, pipety i pipetory, stacje do pipetowania i dozowania, aparaty do przygotowywania i wylewania pożywek mikrobiologicznych,urządzenia do hodowli komórkowych

INTERSCIENCE, Francja, homogenizatory typu stomacher, osprzęt do stomacherów (torebki z filtrem i bez, zaciski, statywy, zgrzewarki do torebek), dilutory, grawimaty, aparaty do wykonywania posiewów spiralnych.

KALTIS, Szwajcaria, zamrażarki niskotemperaturowe -40?C, -86?C, -150?C

LAC, Czechy wysokotemperaturowe komorowe piece laboratoryjne, horyzontalne i pionowe piece muflowe, rurowe piece laboratoryjne, pionowe piece laboratoryjne. Wyposażone w sterowniki do prac rutynowych lub zaawansowane kontrolery.

LIEBHERR, Niemcy, szeroki wybór szaf chłodniczych i mroźniczych również w wykonaniu przeciwwybuchowym EX ? potwierdzone certyfikatem.

LOVIBOND, Anglia, aparaty do pomiaru barwy dla próbek ciekłych, proszków i ciał stałych.

MAJOR SCIENCE, USA, bioreaktory

MEMMERTNiemcy inkubatory, inkubatory z chłodzeniem, inkubatory CO2, sterylizatory gorącym powietrzem, łaźnie wodne i olejowe z możliwością wytrząsania, suszarki laboratoryjne, suszarki próżniowe.

MIELE, Niemcy zmywarki laboratoryjne

MPW, Polska, wirówki laboratoryjne z chłodzeniem i wentylowane do rutynowych prac, jak również do badań naukowych.

NABERTHERM, Niemcy, piece laboratoryjne i przemysłowe, od 750 do 1850?C.

NAGY, Niemcy aparaty do pomiaru aktywności wody

PARR, USA reaktory ciśnieniowe ? autoklawy, kalorymetry, bomby tlenowe, mikrofalowe, do mineralizacji w kwasach

QVF ENGINEERING Niemcy, reaktory, instalacje chemiczne, laboratoryjne, szklane od 0.2 litra do półtechnicznych oraz przemysłowych do kilku tysięcy litrów.

RAYLEIGH, Chiny spektrofotometry UV-VIS, spektrometry: IR, absorpcji atomowej, chromatografia gazowa i cieczowa

RHEOTEST, Niemcy reometry rotacyjne, reometry do badań materiałów budowlanych, lepkościomierze Hoepplera, wiskozymetry kapilarne

RUDOLPH, USA refraktometry, polarymetry, sacharymetry, gęstościomierze

SI - SCHOTT Instruments, Niemcy, pH-metry, konduktometry, tlenomierze, elektrody laboratoryjne i przemysłowe, dozymaty, biurety cyfrowe, titratory - urządzenia do miareczkowania automatycznego, systemy pomiaru lepkości kinematycznej min. metodą Ubbelohde?a, płyty grzewcze, mieszadła, destylarki kwarcowe do wody, spektrofotometry UV-VIS

SINTERFACE , Niemcy systemy do pomiaru napięcia powierzchniowego

TIME, Chiny, maszyny wytrzymałościowe, prasy laboratoryjne, twardościomierze, aparaty do pomiarów: tarcia, stopnia zużycia, skręcalności

WLD-TEC, Niemcy, palniki gazowe min. do pracy w komorach laminarnych, na różne rodzaje gazu, palniki z czujnikiem IR na ruch, palniki ręczne.