Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceGENOS s.c

GENOS s.c

Informacje o firmie
GENOS s.c

Dane Teleadresowe:

Opis firmy

Nasza oferta obejmuje z jednej strony bogatą ofertę odczynników, plastików i sprzętu laboratoryjnego, z drugiej zaś strony prowadzimy Poradnię Genetyczną z Laboratorium Genetyki Medycznej N.Z.O.Z. Genos, w której wykonujemy badania genetyczne. 

W naszej ofercie handlowej znajda państwo:

Media do hodowli komórkowych oraz odczynniki dla potrzeb diagnostyki molekularnej firmy Biological Industries (www.bioind.com):

? kompletne podłoża do hodowli limfocytów krwi obwodowej, szpiku kostnego i amniocytów płynu owodniowego
? odczynniki dla potrzeb cytogenetyki;
? surowice zwierzęce, w tym FBS do hodowli komórek macierzystych;
? płyny hodowlane, roztwory soli, antybiotyków, trypsyny;
? panel produktów bez surowicy
? odczynniki przydatne dla diagnostyki płodności męskiej
? suplementy hodowlane (antybiotyki, aminokwasy itp.)
? panel produktów do detekcji i zwalczania zakażenia hodowli komórkowych mykoplazmą
? produkty do dezynfekcji łaźni wodnych i inkubatorów
? produkty do biologii molekularnej, w tym zestawy do izolacji DNA i RNA, mierzenia proliferacji komórek, stabilizacji RNA, izolacji limfocytów
? czynniki wzrostu, hormony, białka i wiele innych.Plastikowe naczynia i wyposażenie laboratoryjne do hodowli komórkowych firmy Techno Plastic Products (TPP) www.tpp.ch:

? butelki do hodowli;
? probówki hodowlane;
? probówki wirownicze;
? szalki do hodowli;
? probówki do głębokiego mrożenia, samostojące;
? płytki testowe do hodowli komórkowych;
? filtry strzykawkowe i butelkowe;
? pipety serologiczne;
? skrobaki do hodowli;
? raki i statywy.


Sondy molekularne oraz odczynniki dla potrzeb cytogenetyki molekularnej firmy Vysis (www.vysis.com):

? sondy centromerowe, telomerowe i unikalne;
? sondy do diagnostyki hematologicznej i onkologicznej;
? sondy do diagnostyki zespołów mikrodelecyjnych;
? zestawy sond do prenatalnej i postnatalnej diagnostyki aneuploidii;
? panel odczynników do CGH;
? pozostałe odczynniki niezbędne do techniki FISH.


Sondy molekularne i odczynniki do cytogenetyki molekularnej i detekcji wirusów za pomocą hybrydyzacji in situ firmy PanPath (www.panpath.nl)

? zestawy odczynników do detekcji Human Papilloma virus (HPV), Cytomegalo virus (CMV), Herpes simplex 1/2 virus (HSV), Epstein- Barr virus (EBV) z użyciem hybrydyzacji in situ
? sondy znakowane biotyną i digoksygeniną;
? zestawy odczynników do DISH, RISH;
? szkiełka kontrolne
? sondy do diagnostyki onkologicznej i inne


Program Multiscan z podprogramem Karyotype firmy Genos - Computer Scanning Systems Ltd. Polska

System komputerowej analizy obrazów cytogenetycznych (techniki barwień prążkowych, FISH, CGH) oraz rejestracji i opracowania wyników badań molekularnych (PCR, RFLP, SSCP i inne).


Aparaturę medyczną:

? szeroka oferta sprzętu laboratoryjnego firmy MRC (www.mrclab.com)

  • automatyczne analizatory nasienia męskiego