Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceInstytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Informacje o firmie
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
 

Biuro ds. Notyfikacji Kosmetyków w bazie
Cosmetic Products Notification Portal


W dniu 11 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r., dotyczące produktów kosmetycznych. Rozporządzenie nakłada szereg obowiązków na przedsiębiorców, wprowadzających do obrotu kosmetyki, m. in.: dokonywanie zgłoszeń produktów kosmetycznych do Komisji drogą elektroniczną, odpowiednie oznakowanie tych produktów oraz dokumentowanie i umieszczanie odpowiednich oświadczeń o produktach. Wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom prawnym i oczekiwaniom przedsiębiorców powołano w Instytucie Medycyny Pracy w 2012 r. Biuro ds. Notyfikacji Kosmetyków w bazie Cosmetic Products Notification Portal. Producenci, dystrybutorzy i importerzy kosmetyków mogą dokonywać elektronicznej rejestracji za pośrednictwem naszego Biura. Zespół Biura jest dobrze przygotowany do rejestracji produktów kosmetycznych. Bazujemy na naszym jedenastoletnim doświadczeniu w zakresie rejestracji kosmetyków.

Rejestracja Kosmetyków

 


BIURO DS. NOTYFIKACJI KOSMETYKÓW W BAZIE COSMETICS
PRODUCTS NOTIFICATION PORTAL


91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8
tel. 42 631 47 24/25
tel./fax 42 657 42 95
e-mail rejestracja@imp.lodz.pl

logo.jpg