Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceJ.S. Hamilton Poland S.A.

J.S. Hamilton Poland S.A.

Informacje o firmie
J.S. Hamilton Poland S.A.

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
zywham.jpg


Oferta obejmuje:
 • określenie podstawowych parametrów jakości oraz składu surowców i produktów, a także ich wartości odżywczej (białko, węglowodany, tłuszcz, kwasy tłuszczowe, cholesterol, witaminy, składniki mineralne)
 • oznaczenie substancji szkodliwych ? metali ciężkich, azotanów, pestycydów, PCBs, dioksan, akrylamidu, mikotoksyn, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), melaminy, pozostałości antybiotyków
 • wykrywanie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) i alergenów
 • badania mikrobiologiczne surowców i produktów rolno-spożywczych
 • badania przechowalnicze
 • badania sensoryczne i konsumenckie testy produktów
 • badania zafałszowań
 • kontrola stanu sanitarnego
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i jakości produktów
 • audity systemów bezpieczeństwa żywności
sciekham.jpg


Oferta obejmuje:
 • badania mikrobiologiczne, w tym badania obecności szczepów Legionella
 • podstawowe badania fizyko-chemiczne i organoleptyczne
 • badania zawartości metali i innych pierwiastków
 • analizy instrumentalne pozwalające określić obecność substancji takich jak: BTEX, związki chlorowcopochodne, pestycydy, suma WWA i substancje ropopochodne
 • badaniabiogenów w ściekach
kosmchemham.jpg


Oferta obejmuje:
 • badania czystości mikrobiologicznej surowców oraz wyrobów gotowych
 • testy obciążeniowe sprawdzające skuteczność zastosowanych układów konserwujących
 • badania właściwości fiz-chemicznych oraz stabilności produktu kosmetycznego
 • oznaczenie obecności wybranych śladowych ilości substancji niedozwolonych
 • badania dermatologiczne
 • badania aplikacyjne
 • opracowanie raportów bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
farmham.jpg


Oferta obejmuje obsługę procesów analitycznych związanych z produktem gotowym (tabletki, kapsułki, czopki, kremy, żele, itp.), materiałami wyjściowymi, materiałami opakowaniowymi w tym:
 • konstrukcja, walidacja i wdrożenie metod analitycznych
 • walidacja procesów czyszczenia
 • badania stabilności
 • badania aflatoksyn i metali ciężkich wg EP

Posiadamy zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny (nr zezwolenia GIF-IW-N-4001/351/00).

opakham.jpg


Oferta obejmuje:
 • badania migracji globalnej z materiałów i materiałów opakowaniowych
 • badania migracji specyficznej z materiałów i materiałów opakowaniowych
 • badania sensoryczne (badania organoleptyczne) opakowań
 • badania czystości mikrobiologicznej opakowań oraz materiałów do ich produkcji (również pod kątem wymagań HACCP)
 • badania zawartości metali ciężkich Pb, Cd, Hg, Cr w opakowaniach
 • testy przechowalnicze ? badania oddziaływania opakowanie-produkt
 • inne badania fizyko-chemiczne i mechaniczne opakowań

kontham.jpg

LABORATORIUM CENTRALNE

ul. Chwaszczyńska 180

81-571 Gdynia

 

mapaham.jpg

tel | 58 766 99 00 - marketing

tel | 58 766 99 00 - sekretariat

fax | 58 766 9980

info@hamilton.com.pl