Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceJagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Informacje o firmie
Jagiellońskie  Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o - spółka powołana w 2004 r. przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, zarządzająca Life Science Parkiem, a także oferująca komplementarny zestaw usług dla przedsiębiorców i naukowców rozwijających nauki przyrodnicze, w tym m.in. usługi badań kontraktowych i badań klinicznych, wynajem specjalistycznych powierzchni laboratoryjnych oraz wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych firm.
index_04.jpg


Jagiellońskie Centrum Innowacji oferuje usługi badań kontraktowych realizowanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych, w tym przede wszystkim firm farmaceutycznych i kosmetycznych oraz ośrodków naukowo-badawczych. Badania prowadzone są w pracowniach badawczych Jagiellońskiego Centrum Innowacji, w obszarach takich jak: biologia, chemia, farmacja, kosmetologia i diagnostyka medyczna.

Jagiellońskie Centrum Innowacji dysponuje najnowszej generacji sprzętem,  w tym m.in. spektrometrem NMR, spektrometrem ramanowskim, hybrydowym spektrometrem mas typu Q-TOF oraz MALDI-TOF, spektrofotometrami UV, FTIR, zestawami do chromatografii analitycznej i preparatywnej w fazie nadkrytycznej, żelowej, gazowej oraz mikroskopem elektronowym.

index_02.jpg


Jagiellońskie Centrum Innowacji oferuje usługi w zakresie:
? Analizy Biologicznej
? Analizy Chemicznej
? Analizy Strukturalnej i Postaci Leków
? Analizy Powierzchniowej
? Diagnostyki Medycznej
? Inżynierii Tkankowej

Konferencja Nowoczesne metody badawcze dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej, jako odpowiedź na aktulane wyzwania przemysłu, 30 listopada, Life Science Park. Zobacz relację!