Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceJWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j.

JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j.

Informacje o firmie
JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.j.

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
 

Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych firm w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej, obejmującej ochronę: wynalazków , wzorów użytkowych , wzorów przemysłowych , znaków towarowych, oznaczeń geograficznych , domen internetowych , nazw firm i praw autorskich, a także w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji .

Wieloosobowy zespół zapewnia wynalazcom, firmom oraz instytutom badawczym sektora chemicznego, biotechnologicznego i farmaceutycznego pełną obsługę poprzez nowatorskie podejście - zintegrowanie wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny techniki oraz wiedzy prawniczej.


Zespół BioChem & Pharma

Zespół BioChem & Pharma w kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi to grupa specjalistów, posiadających wykształcenie prawnicze, biotechnologiczne oraz chemiczne, którzy dla potrzeb klientów tworzą zindywidualizowaną strategię ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, realizującą cele biznesowe firmy.


Specjalizacje:

 • Synteza organiczna
 • Chemia procesowa
 • Inżynieria materiałowa
 • Nanotechnologia
 • Biochemia
 • Biotechnologia
 • Metody analityczne
 • Farmacja
 • Medycyna

Katalog usług oferowanych przez Zespół BioChem & Pharma Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi firmom sektora biotechnologicznego obejmuje:

 • Badania zdolności i czystości patentowej wynalazków
 • Badania zdolności rejestrowej znaków towarowych

 • Prowadzenie postępowań zgłoszeniowych / rejestrowych przed krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi organami administracji w sprawie patentów i znaków towarowych

 • Uzyskiwanie dodatkowego prawa ochronnego SPC

 • Odnowienia praw wyłącznych i zmiany w rejestrach

 • Prowadzenie postępowań spornych i sądowych przed krajowymi i europejskimi organami administracji i sądami (w tym ochrona przed naruszeniami i nieuczciwą konkurencją)

 • Ekspertyzy prawne

 • Audyt stanu prawnego praw własności intelektualnej (IP due dilligence)

 • Doradztwo w zakresie strategii ochrony i zarządzania własnością intelektualną w odniesieniu do celów biznesowych firmy

 • Przygotowanie umów (w tym umów licencyjnych oraz umów przenoszących prawa)

 • Negocjacje w sprawach obrotu prawami wyłącznymi

 • Pomoc prawną i techniczną w sprawach związanych z obrotem i udostępnianiem praw wyłącznych oraz know-how

 • Pomoc prawną w komercjalizacji i transferze technologii


Kancelaria realizuje także pro publico bono szereg inicjatyw mających na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej wśród małych i średnich przedsiębiorców oraz studentów, w tym program edukacyjny