Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceLaboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

Informacje o firmie
Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
top.jpg
l1.jpg

"Lekarz ma tylko jedno zadanie, wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną"

Hipokrates
p1.jpg
 
Laboratorium Galenowe Olsztyn (LGO) jest jedynym producentem leków na Warmii i Mazurach, jednocześnie największym tego typu zakładem w Polsce północnej, działającym na podstawie Zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Latem 2005 roku spółka przeniosła swoją siedzibę do nowo wybudowanego zakładu produkcyjnego w Dywitach pod Olsztynem i tym samym powstał nowoczesny zakład spełniający wszystkie normy światowe dotyczące produkcji leków, o czym świadczą otrzymane Certyfikaty GMP wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego zaświadczające, że LGO spełnia wymagania Dobrej Praktyki Wytwarzania zawarte w Dyrektywie 2003/94/EC. W roku 2011 nastąpiła rozbudowa siedziby spółki o nowe powierzchnie produkcyjne, magazynowe i biurowe.

Nowoczesna technologia, szeroki asortyment wyrobów, własne zaplecze badawczo-rozwojowe, wysoki potencjał załogi oraz wysokie kompetencje menedżerskie kierownictwa firmy, a także stabilne wyniki finansowe gwarantują dynamiczny rozwój firmy. Spółka produkuje preparaty farmaceutyczne w postaci roztworów
zd.jpg
spirytusowych, odkażających, rozgrzewających i ściągających oraz maści, czopki i proszki. W 2011 roku pozytywnie zakończyła rejestrację nowych produktów w postaci tabletek i żelu. Następną istotną i rozwojową linią biznesową jest produkcja kosmetyków.

Firma współpracuje z wszystkimi największymi hurtowniami farmaceutycznymi w Polsce, poprzez które produkowane preparaty trafiają do aptek. Oprócz posiadania znaczącego udziału w swoim segmencie produktów leczniczych, spółka eksportuje również swoje wyroby poza granice kraju.

Oprócz wytwarzania produktów leczniczych i kosmetyków, LGO intensywnie rozwija usługi w zakresie pakowania i przepakowywania produktów leczniczych oraz badanych produktów leczniczych, a także analiz laboratoryjnych.

Dlaczego Laboratorium Galenowe?
 

Kontynuatorem myśli i nauki Hipokratesa był Claudius Galen.


129-201 - Claudius Galen Lekarz cesarza Marka Aureliusza uznawany jest za jednego z twórców medycyny, twórca wiedzy o postaciach leków; twierdził, że od formy, w jakiej są podawane, zależy ich działanie; wprowadził nowe postacie leków (preparaty galenowe) oraz wiele nowych środków leczn., usystematyzował przepisy sporządzania leków; na jego przepisach opierała się niemal cała terapia przez następnych 16 wieków. Przed Galenem był tylko Hippokrates, po nim - dopiero lekarze nowożytni. Jego skuteczność była wynikiem ogromnej wiedzy jaką posiadał i stale doskonalił. Oprócz leczenia Galen zajmował się także badaniami medycznymi. Jego prace naukowe i ich wyniki były uznawane aż do XVI wieku. Galen kładł ogromny nacisk na wykształcenie lekarza. Uważał, że studia medyczne powinny trwać 11 lat (podczas gdy w słynnej w owych czasach szkole medycznej założonej przez Tessala nauka trwała sześć miesięcy...). Galen zawsze powtarzał, że jeżeli lud żąda lekarstw, to rolą lekarza jest ich dostarczenie. Pozostawił on po sobie ogromny zielnik, oraz opisy przygotowania różnych form preparatów farmaceutycznych.

GALENOWE PREPARATY, leki z surowców pochodzenia gł. roślinnego; nazwa pochodzi od nazwiska lekarza rzym. Galena, który jako pierwszy wprowadził do lecznictwa wyciągi roślinne; preparaty galenowe mogą być przygotowane w następujących postaciach: granulaty, proszki, wyciągi, nalewki, odwary, napary, soki, maści, mazidła; działanie preparatów galenowych jest związane z obecnością substancji czynnych, m.in.: alkaloidów, garbników, goryczek, olejków eterycznych, śluzów, witamin i żywic; surowcem do otrzymywania preparatów galenowych mogą być m.in.: kwiaty, nasiona, owoce, korzenie, kora, liście.

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. produkuje leki dla ludzi w oparciu o sprawdzone receptury przy użyciu najnowocześniejszych metod produkcyjnych. Podstawą działania Firmy to najnowocześniejsza technologia pozwalająca uzyskać lek najlepszej jakości.
 
zd_bottom.jpg
 

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.
11-001 Dywity
ul. Spółdzielcza 25A