Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceMedgenetix Sp. z o.o. / Genomix Sp. Z o.o.

Medgenetix Sp. z o.o. / Genomix Sp. Z o.o.

Informacje o firmie
Medgenetix Sp. z o.o. / Genomix Sp. Z o.o.

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
top.jpg
Spółka Medgenetix została powołana przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz CBDNA w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku medycznego na wysokospecjalistyczne usługi medyczne z zakresu medycyny spersonalizowanej.

Działalność jej skupia się na komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu medycyny spersonalizowanej, w szczególności onkologii. Zespół Medgenetix tworzą specjaliści (lekarze, diagności, biolodzy molekularni, analitycy medyczni) z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie genetyki medycznej oraz bogatym doświadczeniem diagnostyczno-naukowym. Medgenetix Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej spółek z sektora Life-science Centrum Badań DNA. Przedmiotem naszej działalności jest spersonalizowana diagnostyka genetyczna i farmakogenetyka opierająca się na wielomarkerowych testach diagnostycznych.

Współpracujemy z Centrum Badań DNA wdrażamy i oferujemy nowoczesne technologie w zakresie analiz DNA. Świadczymy usługi analizy DNA i diagnostyki chorób genetycznych w oparciu o technologię NGS.

Ponadto oferujemy:
? Molekularną diagnostykę mikrobiologiczną
? Sekwencjonowanie genomowe
? Ustalenie pokrewieństwa (ojcostwa)
? W swojej pracy wykorzystujemy najnowsze technologie i metody badawcze.

Spółka Medgenetix oferuje badania w zakresie identyfikacji:
? mikroorganizmów metodami biologii molekularnej (PCR, real-time PCR)
? mutacji genetycznych związanych z określoną jednostką chorobową (nowotwory, choroby genetyczne)
? predyspozycji genetycznych do chorób ?cywilizacyjnych?
? pokrewieństwa (ustalenie ojcostwa, badania genealogiczne)

Nowa spółka otrzymała również od CBDNA gotowy i działający system zarządzania jakością wg. normy ISO 9001 (gotowe procedury, instrukcje oraz osobę odpowiedzialną za jego wdrożenie) oraz bazę informatyczną do rejestracji próbek pacjentów (autorska baza, opracowana i doskonalona w ciągu lat 2009-2012). Nowa spółka, oprócz działalności usługowej, realizuje projekty B+R w kierunku profilowania genetycznego dla profilaktyki chorób i medycyny spersonalizowanej, określenia szerokiego panelu mutacji somatycznych w nowotworach oraz doboru odpowiedniej terapii celowanej. Docelowo wybór odpowiedniej terapii celowanej (dla obecnie dostępnych leków celowanych), będzie uzależniony od wykonania kompleksowego badania genetycznego i ustalenia profilu genetycznego nowotworu, a tym samym określenia jego wrażliwości na terapię.

Na potrzeby realizacji projektu i działania nowej spółki została utworzona platforma IT, która umożliwia:
? Udostępnienie wyników badań on-line dla współpracujących jednostek służby zdrowia
? Wymianę doświadczeń pomiędzy lekarzami (głównie onkologami, hematologami i ginekologami)
? Dostęp do materiałów naukowych i publikacji dotyczących terapii celowanych. Każdy lekarz korzystający z platformy będzie mógł przeczytać najnowszą literaturę i w oparciu o dokumentację naukową wybrać najbardziej dopasowaną do konkretnego przypadku nowotworu diagnostykę molekularną, zapewniającą dostęp do optymalnej terapii (obecnie większość dostępnych terapii celowanych jest w formie badań klinicznych, w których kryterium włączenia jest wykonanie i pozytywny pod względem określonej mutacji wynik testu genetycznego).

Ponadto, platforma mogłaby oferować za niewielką opłatą dostęp dla lekarzy onkologów do informacji o najnowszych lekach celowanych i wskazaniach odnośnie ich używania.

System oprócz nadzoru logistyczno-administracyjnego będzie również odpowiedzialny za wydanie wyników pacjentowi, udostępnienie ich on-line w postaci kompletnych raportów. System może również udostępniać za drobną opłatą raporty poszerzone zawierające zalecenia profilaktyczne przygotowane przez lekarzy specjalistów. System powinien umożliwić pacjentom rejestrację na konsultacje w poradni genetycznej stworzonej w ramach spółki

Medgenetix realizuje projekty B+R w kierunku profilowania genetycznego dla profilaktyki chorób i medycyny spersonalizowanej, określenia szerokiego panelu mutacji somatycznych w nowotworach oraz doboru odpowiedniej terapii celowanej. Docelowo wybór odpowiedniej terapii celowanej będzie uzależniony od wykonania kompleksowego badania genetycznego i ustalenia profilu genetycznego nowotworu, a tym samym określenia jego wrażliwości na terapię.

W chwili obecnej na krajowym rynku żaden podmiot nie oferuje tego typu usług, mimo, że jest na nie ogromne zapotrzebowanie. Spółka jest jedynym podmiotem na rynku, który oferuje testy genetyczne decydujące o wyborze skutecznej antynowotworowej terapii (celowanej). Nowa spółka będzie oprócz działalności usługowej realizować projekty B+R w kierunku profilowania genetycznego dla profilaktyki chorób i medycyny spersonalizowanej, określenia szerokiego panelu mutacji somatycznych w nowotworach oraz doboru odpowiedniej terapii celowanej.

Pobierz przewodnik PDF
 
L1.png L2.png