Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceMedical Network MED-NET

Medical Network MED-NET

Informacje o firmie
Medical Network MED-NET

Dane Teleadresowe:

Opis firmy

Medical Network S.A. jest polską firmą CRO, z siedzibą w Warszawie, działającą na rynku badań klinicznych od 2000 roku. Firma z powodzeniem przeprowadziła ponad 70 projektów badawczych dla wielu klientów, w tym największych firm farmaceutycznych.

Medical Network S.A. zatrudnia doświadczony i wysoko wykwalifikowany personel w tym kierowników projektów, monitorów badań klinicznych, asystentów oraz specjalistów od zarządzania bazami danych. Wszyscy pracownicy mają doświadczenie w branży medycznej bądź pokrewnej. Firma stale poszerza swoją ofertę. Jednym z ważniejszych produktów w ofercie firmy jest własny e-CRF będący znakomitym narzędziem do zarządzania danymi.

med_net23.JPG
 • Doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół pracowników z doświadczeniem medycznym;
 • Szeroka wiedza na temat lokalnych uwarunkowań prawnych, możliwości i ograniczeń;
 • Wieloletnie doświadczenie we współpracy z Polskimi organami regulacyjnymi;
 • Doświadczenie w wielu obszarach terapeutycznych;
 • Baza danych zawierająca informacje o badaczach i ośrodkach badawczych w Polsce;
 • Doskonałe relacje z badaczami;

Projektowanie badania

Zespół Medical Network S.A. już we wstępnej fazie projektowania badania kieruje się doświadczeniem lekarzy z wieloletnim stażem w badaniach klinicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczące projektów prowadzonych przez Medical Network sporządzane są zgodnie z zasadami ICH-GCP oraz właściwymi dla UE i Polski rozporządzeniami i regulacjami prawnymi.

Przygotowanie do rozpoczęcia badania w Polsce

Zespół Medical Network S.A. stanowią profesjonalnie wyszkoleni pracownicy posiadający liczne kontakty z ośrodkami naukowymi w różnych obszarach terapeutycznych. Firma dysponuje własną bazą kontaktów, zawierającą dane dotyczące potencjalnych badaczy i ośrodków badawczych. Korzystanie z tej bazy ułatwia ocenę możliwości przeprowadzenia badania na terenie Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkie działania dotyczące przygotowania i rozpoczęcia badania mogą być wykonywane zarówno dla pojedynczego ośrodka w lokalnym projekcie, jak również jako część wieloośrodkowego międzynarodowego badania.

Prowadzenie rejestracji badania

W trakcie realizacji wielu projektów Medical Network S.A. zgromadziła bogate doświadczenie w zarządzaniu procesem rejestracji badania i od 2004 r. firma ma możliwość samodzielnie zarządzać całym procesem rejestracji badania.

Skuteczne działanie Medical Network S.A. pozwala na przeprowadzenie procesu rejestracji badania w minimalnym czasie określonym w przepisach lokalnego prawa.

Monitorowanie przebiegu badania

Zespół Medical Network zapewnia kompleksowość usług związanych z prowadzeniem badania klinicznego. W jego skład wchodzą zatrudnieni w siedzibie firmy pracownicy jak również monitorzy kontraktowani do określonych projektów. Firma opracowała wewnętrzne standardowe procedury postępowania (SOP), jednak ze względu na międzynarodowy charakter prowadzonych projektów, nadrzędną rolę często pełnią procedury sporządzone przez sponsora określonego projektu. Do każdego z projektów przypisana jest osoba odpowiedzialna za aktualizację i śledzenie zmian w stosownych procedurach (SOP).

Zarządzanie danymi

Firma Medical Network S.A. zdobyła doświadczenie w zarządzaniu danymi w trakcie realizacji badań klinicznych, akademickich a także podczas krajowych i zagranicznych szkoleń personelu. Aby rzetelnie zarządzać danymi, nad każdym projektem czuwa kierownik projektu, a także projektant baz danych, statystyk oraz doradca medyczny. Pierwszy projekt dotyczący zarządzania danymi firma przeprowadziła w 2003 roku.

e-CRF
Jednym z najważniejszych produktów Medical Network S.A. jest własny elektroniczny system gromadzenia dany (e-CRF). System jest zgodny z wytycznymi ICH-GCP i FDA Guidance for Industry Part 11, Electronic Records; Electronic Signatures requirements. Poprawne działanie e-CRF zostało potwierdzone kolejnymi pomyślnie zakończonymi projektami.

 • Dostęp przez stronę www;
 • Dostęp do systemu wyłącznie dla uprawnionych osób;
 • Historia śledzenia zmian wszystkich wpisów w e-CRF;
 • Eksport danych do formatów wymaganych przez sponsora;
 • Bieżąca kontrola spójności danych kontrolowana według ustalonych reguł;
 • Możliwość zadawania pytań po medycznej weryfikacji wpisanych danych;
 • Bieżący nadzór nad przepływem danych;
 • Randomizacja z wykorzystaniem IWRS

e-CRF firmy Medical Network S.A. jest elastyczny i przyjazny dla użytkownika. Można go łatwo dostosować do wymagań sponsora.

Doradztwo medyczne, przygotowanie dokumentów medycznych

Medical Network S.A. współpracuje ze specjalistami w wielu obszarach terapeutycznych co pozwala zaoferować przygotowanie dokumentów medycznych oraz usługi doradcze.

med_net_ban23.JPG