Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceMiędzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Informacje o firmie
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
1_index_01.jpg
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG i GUMed) powstał w roku 1993.

Wydział jest unikatową w skali kraju jednostką tworzoną przez dwa uniwersytety, z których zasobów mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy. Stwarza to również możliwość prowadzenia badań i dydaktyki o interdyscyplinarnym charakterze, łączących zagadnienia biomedyczne, bio-molekularne i ich zastosowania w biotechnologii dla zdrowia            i poprawy jakości życia.

Od roku 1999 Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a od 2010 roku stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych ? dyscyplina biochemia.

Wydział prowadzi studia I, II i III stopnia kształcąc ponad 320 studentów w tym ok. 90 doktorantów.

Studia na kierunku biotechnologia uzyskały wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz tytuł ?Najlepszego Kierunku Studiów? w 2012 przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji na stronie wydziału
1_index_03.jpg