Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeSciencemonipol sp. z o.o.Contract Research and Medical Consultants

monipol sp. z o.o.Contract Research and Medical Consultants

Informacje o firmie
monipol sp. z o.o.Contract Research and Medical Consultants

Dane Teleadresowe:

Opis firmy

MONIPOL jest firmą prowadzącą badania kliniczne na zlecenie - Clinical Research Organization (CRO) założoną w 1995 roku. Jej głównym kapitałem jest wieloletnie doświadczenie, umiejętność dostosowania się do potrzeb sponsorów oraz doskonale wykształceni pracownicy.

Badania naukowe nad lekami stanowią we współczesnym świecie ważny czynnik rozwoju społeczeństw. Poprzez stały rozwój i doskonalenie chcemy jako CRO zapewnić naszym zleceniodawcom pełny serwis najwyższej jakości w prowadzeniu międzynarodowych badaniach klinicznych.

Nasi klienci, to jest sponsorzy, partnerskie CRO, badacze, uczestnicy badań oraz dostawcy mogą w pełni zdać się na jakość naszych usług, doświadczenie, przestrzeganie norm etycznych oraz spełnienie podjętych zobowiązań.

Członkowie naszego zespołu postrzegają się nawzajem i szanują jako internal clients. Praca zespołowa, ciągłe kształcenie a także stała wymiana doświadczeń rozwijają nasz profesjonalizm, motywację, kreatywność i zaangażowanie. Wspólnie z naszymi klientami szukamy optymalnych rozwiązań. Na bazie wzajemnego szacunku i zaufania chcemy stale podwyższać jakość naszej wspólnej pracy. W taki właśnie sposób rozumiemy Good Client Practice.

 
Naszym celem jest dostarczenie produktu dostosowanego do potrzeb klienta.

Oferta firmy sięga od wynajęcia usług naszych monitorów czy organizacji analizy próbek w centralnym laboratorium, aż po kompleksowe przeprowadzenie badania klinicznego (od stworzenia protokołu, przez analizę statystyczną do końcowego raportu).
Dopasowujemy nasze usługi do Państwa indywidualnych wymagań.
 
Oferta monipol to kompleksowe lub częściowe prowadzenie badań klinicznych faz I-IV, w tym:
 

 1. Ocena możliwości przeprowadzania badania klinicznego.
 2. Kompleksowe przygotowanie protokołu i CRF-ów oraz wszelkich koniecznych formularzy.
 3. Tłumaczenia dokumentów typu: Informacja dla pacjenta, dzienniczek pacjenta, kwestionariusz, etykietki (w językach: polskim/angielskim/niemieckim/ukraińskim/rosyjskim).
 4. Dobór ośrodków oraz rekrutacja badaczy.
 5. Organizacja spotkań badaczy.
 6. Przygotowanie dokumentacji dla Komisji Bioetycznych.
 7. Rejestracja badania w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych.
 8. Monitorowanie badań klinicznych przez lokalnych monitorów biegle posługujących się językiem angielskim.
 9. Przechowywanie leku i jego dystrybucja kontrolowana przez farmaceutę.
 10. Przepływ danych i analiza statystyczna.
 11. Raport z badania klinicznego.
 12. Centralna analiza diagnostyczna próbek w certyfikowanym laboratorium, włączonym w międzynarodowy program kontroli jakości wykonywanych analiz.
 13. Badania kliniczne fazy I w naszym 24-łóżkowym ośrodku w Krakowie.
 14. Badania biorównoważności.
 15. Audyty ośrodków badawczych (zarówno w Polsce, jak i w innych krajach).
 16. Zarządzanie jakością.
 17. Archiwizacja dokumentów badania w imieniu badacza.
 18. Prowadzenie szkoleń z zakresu dobrej praktyki klinicznej (GCP) dla monitorów, badaczy, personelu ośrodków badawczych a także członków Komisji Bioetycznych.

 

 
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

monipol sp. z o.o.
Contract Research and Medical Consultants


Adres: ul. Dluga 31/3, 31-147 Kraków
T: +48 12 630 18 50
F: +48 12 630 18 61
email: info@monipol.com

Kontakt dla zainteresowanych uczestnictwem w badaniach:
email: pacjent@monipol.com

monipol sp. z o.o.
Centrum Badań Farmakologii Klinicznej


Adres: ul. Ujastek 3, 30-969 Kraków
T: +48 12 683 83 40
F: +48 12 683 83 50


LUB www.monipol.com