Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceMP Biomedicals

MP Biomedicals

Informacje o firmie
MP Biomedicals

Dane Teleadresowe:

Opis firmy
MP Biomedicals prowadzi sprzedaż bezpośrednią oraz za pośrednictwem autoryzowanych dystrybutorów.

Portfolio  podzielone jest na dwa obszary:
? badania w zakresie nauk podstawowych tzw. LIFE SCIENCE
? oraz DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Podstawowe grupy produktów LIFE SCIENCE:

? Biologia Molecularna
     ? przygotowanie próbek - FastPrep system
     ? zestawy i odczynniki do PCR & qPCR
     ? produkty do klonowania i transformacji
     ? enzymy oczyszczone i rekombinowane
     ? zestawy i odczynniki do oczyszczanie kwasów nukleinowych
     ? produkty do elektroforezy
     ? podłoża bakteriologiczne
     ? produkty do transfekcji
     ? ekspresja genów
     ? zestawy i podłoża dla drożdży
     ? podłoża roślinne

? Chromatografia
     ? złoża krzemionkowe
     ? glinki

? Hodowla komórkowa
     ? surowice
     ? bufory
     ? podłoża do hodowli

? Immunologia
     ? przeciwciała pierwszorzędowe
     ? przeciwciała drugorzędowe
     ? roztwory do izolacji komórek

? Apoptoza
     ? inhibitory
     ? substraty
     ? enzymy apoptozy
     ? rekombinowane kaspazy
     ? zestawy do detekcji apaptozy

? Diety laboratoryjne gotowe i przygotowywane na zamówienie
     ? pasze zwierzęce
     ? mieszanki minerałowe
     ? mieszanki witaminowe

? Nanotechnologia

? Radiochemia
     ? związki znakowane izotopami
     ? koktajle scyntylacyjne

? Sprzęt laboratoryjny

Podstawowe grupy produktów Diagnostyki Laboratoryjnej:

? choroba Alzheimera
? choroby autoimmunologiczne ? testy EIA
? aminy biogenne ? testy EIA, ELISA, RIA
? markery kardiologiczne ? testy EIA, szybkie testy diagnostyczne
? substancje narkotyczne ? szybkie testy diagnostyczne
? endokrynologia ? testy EIA i RIA
? płodność ? testy EIA, ELISA, RIA, szybkie testy diagnostyczne
? jakość żywności i biopaliw
? choroby zakaźne ? EIA, Western Blot, szybkie testy diagnostyczne
? badania przesiewowe noworodków ? testy EIA i RIA
? markery nowotworowe ? testy EIA, szybkie testy diagnostyczne
? choroby wirusowe ? EIA, Western Blot, Szybkie testy diagnostyczne
? isokalibratory