Money.plTechnologie dla biznesuMedycynaBaza firm LifeScienceNeoLekZintegrowane Laboratorium NeoLek Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii

NeoLekZintegrowane Laboratorium NeoLek Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii

Informacje o firmie
NeoLekZintegrowane Laboratorium NeoLek Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii

Dane Teleadresowe:

Opis firmy

                             content_neolek.JPG

Nowe wizje - Nowe leki

 

Zakres badań wykonywanych komercyjnie w Zintegrowanym Laboratorium NeoLek -Doświadczalnej Onkologii i Innowacyjnych Technologii

 

Historia:


NeoLek_G100252.JPG

Badania nad aktywnością substancji o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym prowadzone są w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu od 1969 roku. Zapoczątkowane zostały przez zespół prof. Czesława Radzikowskiego. Wymiernym efektem tych wieloletnich badań było wyselekcjonowanie szeregu preparatów o aktywności przeciwnowotworowej, w tym wprowadzenie oryginalnego leku Ledakrin do kliniki oraz racemicznego chlorobromofosfamidu (preparat CMB-4A) do I/II fazy badań klinicznych oraz uruchomienie wytwarzania pięciu leków przeciwnowotworowych według technologii opracowanej w kraju.

W Laboratorium NeoLek prowadzimy kompleksowe badania przedkliniczne potencjalnych preparatów przeciwnowotworowych, mające na celu ocenę aktywności biologicznej, cech farmakologicznych, farmakokinetycznych czy dostępności biologicznej oraz tolerancji i toksyczności u zwierząt. Opracowujemy własne preparaty i technologie wykorzystujące wybiórcze nośniki substancji terapeutycznych.

 

Badania in vitro:


                                                                                content_neolek.JPG

Zgodnie z przyjętą zasadą, wstępne badania aktywności biologicznej związków prowadzone są z wykorzystaniem hodowli komórkowych lub/i tkankowych in vitro. Dostęp do banku komórek linii nowotworowych oraz prawidłowych (ponad 160 referencyjnych linii) prowadzonego w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej stwarza możliwość prowadzenia badań z użyciem komórek nowotworowych wywodzących się z różnych narządów i tkanek zwierzęcych oraz ludzkich, włącznie z liniami komórek nowotworowych wrażliwych lub opornych na znane i stosowane w klinice leki przeciwnowotworowe. Nowoczesna aparatura zgromadzona w Laboratorium NeoLek zapewnia wydajność i wiarygodność wyników naszych badań.

 

 

 

Badania in vivo:


content_neolek1.JPG

Instytut posiada nowoczesny zwierzyniec doświadczalny w pełni przystosowany do badań prowadzonych na zwierzętach konwencjonalnych oraz o  standardzie SPF (specific patogen free) lub o obniżonej reaktywności układu immunologicznego, koniecznej w badaniach wykorzystujących modele przeszczepialnych ludzkich nowotworów (ksenoprzeszczepy do myszy). W celu zapewnienia najwyższych standardów pracy jałowej, zwierzętarnię wyposażono w regały do klatek indywidualnie wentylowanych, tym samym ograniczając do minimum ryzyko kontaktu zwierząt z potencjalnie infekcyjnymi czynnikami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. Nowoczesna stacja do wymiany klatek gwarantuje zachowanie najwyższych standardów higieny podczas zabiegów związanych z pielęgnacją zwierząt doświadczalnych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zaoferować Państwu szczególne modele doświadczalne, które oprócz standardowej - podskórnej czy dożylnej ? techniki wszczepiania komórek nowotworowych uwzględniają również metodę ortotopowego przeszczepiania nowotworu, polegającą na podaniu komórek nowotworowych do miejsca, z którego dany nowotwór wywodzi się naturalnie (np. do opłucnej, dojelitowo, dosutkowo).

 

?Badania fizykochemiczne:content_neolek1.JPGAktywność biologiczna związków chemicznych bezpośrednio wynika z ich struktury molekularnej. Dlatego, niezwykle istotną z punktu widzenia rozwoju leku jest ich wnikliwa analiza fizykochemiczna, która wraz z badaniami strukturalnymi stanowi nieodzowny element projektu innowacyjnej cząsteczki biologicznie aktywnej.

Oferta Laboratorium obejmuje szczegółową charakterystykę, zarówno związków drobnocząsteczkowych jak i biologicznie aktywnych makrocząsteczek, w zakresie:

 • badań nad koniugatami i kompleksami lek-nośnik
 • rozwoju metod chemicznej modyfikacji makrocząsteczek
 • analiz poziomu leków i metabolitów w materiale biologicznym oraz badań potencjalnych biomarkerów z wykorzystaniem
 • spektrometrii mas
 • badań biotransformacji leków i substancji chemicznych
 • badań parametrów hydrodynamicznych makrocząsteczek oraz ich zdolności do agregacji
 • badań stabilności oraz zmian strukturalnych makromolekuł
 • badań lepkości, ze szczególnym uwzględnieniem analiz formulacji farmaceutycznych (< 100?L próby badanej)
 • opracowywania i walidacja metod analitycznych
 • opracowywania technologii bakteriofagowych

Techniki wykorzystywane w badaniach:

 • wysokorozdzielcza spektrometria mas czasu przelotu (Q-TOF)
 • wysokosprawna chromatografia cieczowa (RP, SEC, HIC)
 • dynamiczne rozpraszanie światła (DLS)
 • spektrofotometria (UV-VIS)
 • dichroizm kołowy (CD), dichroizm liniowy (LD), dyspersja skręcalności optycznej (ORD), analiza dichoizmu w ciele stałym
 • mikroreologia

W ramach współpracy przemysłowej, Laboratorium od lat utrzymuje ścisły kontakt z przemysłem farmaceutycznym przy realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących innowacyjnych leków biologicznych. Równolegle, w ramach współpracy naukowej Laboratorium zajmuje się głównie tematyką nowych nośników leków przeciwnowotworowych. Więcej szczegółów nt. Naszej oferty usługowej można znaleźć na stronie internetowej: www.neolek.pl

 

content_neolek3.JPG